Test Manager i IT, Drift og Infrastruktur i Nationalbanken

Publiceret
Har du mod på at stå med det strategiske ansvar for at udforme, implementere og optimere testaktiviteterne og processerne i Nationalbankens driftsorganisation. Så er det dig, vi leder efter.

Jobbet

I de kommende år ser Nationalbanken ind i at idriftsætte en række strategisk vigtige projekter. Vi søger derfor en testleder med stærk testledelsesfaglighed, der kan udforme strategien for test i driftsorganisationen og, i samarbejde med projekterne samt release- og transitionsmanager, være ansvarlig for at implementere og forankre strukturerede kvalitetsprocesser i driftsoverdragelsen.

Stillingen er placeret i IT, Drift og Infrastruktur, hvor du bliver en del af et erfarent team, som står i spidsen for driften af Nationalbankens systemer og applikationer. Du kommer til at arbejde i en lille gruppe med change-, test- og release management, hvor der kan være et overlap af opgaver for at sikre, at vi kan udfylde alle funktioner.

Som testleder er din fornemste opgave at sikre høj leverancekvalitet ved driftsoverdragelsen og ikke mindst i den daglige drift i nært samarbejde med projektledere, leverandører og resten af driftsorganisationen.

Vi tilbyder

Du vil få ansvaret for at styre implementeringen og optimeringen af strukturerede testprocesser i Nationalbankens driftsorganisation i et arbejdsmiljø præget af transparent kommunikation og åbenhed.

Du vil derudover have ansvaret for at lede og sikre implementering og forankring af testaktiviteterne i forbindelse med overdragelse fra projekterne til daglig drift.

Du bliver yderligere en vigtig del af et kompetencecenter for test, der varetager testopgaver i alle dele af banken, og som samtidigt sætter udvikling og vedligeholdelse af høj testfaglighed på dagsordenen.

Vi lægger vægt på, at du samtidigt får muligheden for at udvikle dig som testleder og derved er med til at gøre Nationalbankens testledermiljø endnu bedre. Vi tilbyder derfor kompetenceudvikling med afsæt i relevante certificeringer, kurser mv. samt mulighed for engagement i eksterne testledernetværk o.l.

Vi har et aktivt socialt miljø, hvor der er gode muligheder for at være sammen med kollegaerne vi har fx sports- og koraktiviteter og mange andre sociale aktiviteter.

Opgaver

Dine væsentligste opgaver bliver at:

 • definere og udbrede strategien for driftsoverdragelse og efterfølgende daglig drift

 • udforme et årshjul med nødvendige testaktiviteter og forløb m.h.p at strukturere og optimere testen af idriftsættelse

 • at udforme, implementere og optimere strategien for udviklings-, test- og produktionsmiljøer i samarbejde med drift

 • være testrådgiver/give sparring til projekter og i ift. opgaver/changes om opfyldelse af kvalitetskrav inden idriftsættelse

 • være ansvarlig for overholdelse af kravene til test og kvalitet i hele idriftsættelsesforløbet, specielt med fokus på non-funktionelle og tekniske tests

 • indgå i et tæt kunde-leverandørforhold, hvor du har ansvar for at planlægge og realisere Nationalbankens it-rettede krav til testforløbene

 • deltage i bankens kompetencecenter for test og bidrage til kompetencecenterets rådgivning, kompetencer og testværktøjskasse

 • deltage i implementeringen af tværorganisatorisk strategi for opnåelse af høj leverancekvalitet i banken og andre testtiltag m.h.p general standardisering af testprocesserne på tværs

 • varetage test management-rollen i udvalgte projekter for at sikre nærhed i håndværket og opretholde forretningsforståelsen for Nationalbankens systemer

Din profil

Faglige kvalifikationer:  

 • Du har valgt it-testledelse som karrierevej og kan dokumentere dette gennem en eller flere certificeringer.

 • Du har et solidt kendskab til it og har erfaring med testmiljøer, data og ITIL-processer, gerne understøttet af relevant uddannelse.

 • Du har teknisk forståelse og skal kunne være praktisk udførende på mange opgaver.

 • Du har en bacheloruddannelse og/eller kandidatuddannelse, eller tilsvarende erfaring.

Personlige kvalifikationer:

For at blive en succes i jobbet er det vigtigt, at du har drive og kan gå foran og vise vejen. Du tager ansvar og påtager dig gerne rollen som faglig leder for dit område og kan eksekvere baseret på ledelsens mandat.

Det falder dig naturligt at kommunikere en strategi for driftsoverdragelse på alle niveauer. Du har lyst til at skabe relationer og er god til at involvere dine interessenter, herunder også eksterne leverandører. Du er pragmatisk og vedholdende og sikrer de rigtige løsninger for banken.

 • Du har drive og kan gå foran og vise vejen og du kan tage ansvar for dit fagområde og kan eksekvere baseret på ledelsens mandat.

 • Du kan tage den faglige ledelse for et område, både der hvor du er bedst, men også hvor du skal støtte dig op ad andre faggrupper.

 • Du arbejder ansvarsbevidst og målrettet.

 • Du kan kommunikere en strategi for test på alle niveauer.

 • Du har lyst til at skabe relationer og er god til at involvere dine interessenter, herunder også eksterne leverandører.

 • Du er pragmatisk og vedholdende og sikrer de rigtige løsninger for banken.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af VS IT Drift, Torben Pii, tpj@nationalbanken.dk, tlf. 3073 2536, eller testleder Petra Johansson, tlf. 30732510 eller pejo@nationalbanken.dk. Hvis du har spørgsmål til ansættelsesvilkår eller banken som arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte HR-partner Anita Ray, tlf. 3363 6068 eller aray@nationalbanken.dk

Ansøgning

Send din ansøgning og dit CV senest 17. januar 2021. Vi afholder samtaler i slutningen af januar og i begyndelsen af februar.

 

 

Ansøg her