Sektionschef for Monetær og Makrofinansiel Analyse

Publiceret
Abstract icon Har du lyst til at stå i spidsen for en sektion med seks højtkvalificerede medarbejdere, der er med til at sikre Danmark en robust økonomi? Og har du lyst til at arbejde indgående med pengepolitik og makrofinansielle forhold og få stor eksponering overfor de tre nationalbankdirektører? Så er den nyoprettede stilling som sektionschef for monetær og makrofinansiel analyse måske noget for dig.

Jobbet

Du kommer til at lede og udvikle sektionen, der står for analyser af penge- og valutakurspolitik samt monetære og finansielle forhold, og som bidrager til grundlaget for pengepolitiske beslutninger. Herigennem får du en central rolle i forhold til rådgivning af de tre nationalbankdirektører. En central opgave for sektionen er den løbende overvågning og analyse af Danmarks valutakurssystem og de finansielle vilkår for dansk økonomi, herunder udviklingen i de vigtigste renter, kreditgivningen, kapitalbevægelser, pengepolitiske instrumenter og finansielle markeder mere generelt.

Sektionen er ansvarlig for udarbejdelse af den halvårlige udgivelse Monetære og Finansielle Tendenser. Fokus i sektionens analytiske arbejde er særligt på den pengepolitiske transmission under fastkursregimet, herunder hvordan ændringer i de finansielle betingelser påvirker danske virksomheders og husholdningers adfærd. Derudover bidrager teamet til arbejdet med bankens analytiske agenda herunder særligt i forhold til lave renter, men også digitalisering og klimaforandringer.

Formidling er en stor del af jobbet. Det gælder både i forhold til publikationer og i forbindelse med forberedelse af direktionens oplæg og pressemøder samt øvrig kommunikation om monetære og makrofinansielle forhold. Du vil i jobbet skulle bidrage til at løfte bankens profil udadtil og være med til at præge dagsordenen i den økonomisk-politiske debat. En vigtig del af jobbet er endvidere at medvirke til udfoldelse af bankens overordnede strategi.

Sektionen er en del af afdelingen Økonomi og Pengepolitik, hvor du vil indgå i afdelingens ledelsesteam og referere til afdelingschefen. Stillingen er nyoprettet, idet vi ønsker at sætte større fokus på at udvikle redskaber og metoder til at analysere monetære og finansielle forhold. Det betyder, at du i høj grad vil have mulighed for at sætte dit eget præg på jobbet.

Økonomi og Pengepolitik består af ca. 55 medarbejdere, hvor vi har stor fokus på samarbejde mellem teams og på tværs af banken.

Vi tilbyder

Som sektionschef for Monetær og Makrofinansiel Analyse får du et udfordrende job med stor samfundsøkonomisk relevans og berøringsflade med mange interessenter i dansk økonomi. Du bliver en del af en unik arbejdsplads, hvor høj faglighed er i fokus i alt, hvad vi foretager os. Som leder kommer du til at anvende både dine økonomfaglige kompetencer og dine lederegenskaber i forhold til at coache og udvikle medarbejderne. Vi arbejder målrettet med udvikling af både ledere og medarbejdere, og du vil have store muligheder for både personlig, ledelsesmæssig og faglig udvikling.

Vi har et godt og involverende socialt miljø i afdelingen præget af en uformel omgangstone. Vi har fokus på at værne om de sociale relationer, samtidig med at vi har gode muligheder for hjemmearbejde. Vi har fleksible arbejdstider, og du vil have stor mulighed for at tilpasse din arbejdsdag til dit privatliv.

Din profil

Du har en dyb viden om monetære og makrofinansielle forhold og minimum 5-10 års relevant erhvervserfaring. Du har et godt overblik over aktuelle temaer på de finansielle markeder og inden for pengepolitik og centralbanker mere generelt og stor erfaring med dybdegående analyse af disse forhold. Du har erfaring med ledelse og motiveres af at få ting til at ske gennem andre og skabe gejst i sektionen. Du er nysgerrig og har et godt blik for at samarbejde og skabe netværk både i og uden for banken. Du er en stærk kommunikator både på dansk og engelsk og har sans for at fremstille budskaber på en klar og let forståelig måde.

Det er en fordel, hvis du har en ph.d. i økonomi eller finansiering og har erfaring fra en centralbank, en større finansiel organisation eller centraladministrationen.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Thomas Harr, vicedirektør og chef for Økonomi og Pengepolitik (tlf. 2497 1192). Hvis du har spørgsmål til ansættelsesvilkår mv., kan du kontakte HR-partner Dorte Kvisgaard (tlf. 3363 6511).

Ansøgning

Send en motiveret ansøgning, CV og øvrige relevante papirer senest fredag den 17 september 2021.

Vi forventer, at der bliver to samtalerunder. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres en personlighedstest. 

Ansøg her