Teamleder til Risikostyring

Publiceret
Abstract icon Har du erfaring med operationel risikostyring, og er du interesseret i at sikre Danmark en robust økonomi? Har du erfaring med ledelse, og kan du skabe overblik og sætte retning? Så er du måske vores nye teamleder for risikostyring i Virksomhedsservice.

Jobbet
Som teamleder for Risikostyring bliver du den daglige leder for bankens 2. forsvarslinje inden for operationel risikostyring. Dit team er en del af sektionen Kontanter og Risikostyring i Nationalbanken. Risikostyring dækker alle typer af ikke-finansielle risici på tværs af hele organisationen.

Du bliver leder for teamets seks medarbejdere og to studentermedhjælper, og du kommer til at indgå i ledergruppen i Kontanter og Risikostyring. Her skal du fortsætte udviklingen af området og varetage den daglige ledelse. Vi søger en leder, som også selv kan tage fra og løse opgaver i arbejdet med at sikre en solid risikostyring i Nationalbanken. Området har mange berøringsflader på tværs af huset og har til formål at sikre og fremme en uafhængig risikostyring, således at Nationalbanken har styr på sine operationelle risici og er en reaktionsstærk organisation.

Arbejdsopgaverne spænder bredt og omfatter bl.a. risikovurdering af processer i Bank og Marked, Target DKK, datasikkerhed i analysefunktionerne, it- og cybersikkerhedsvurderinger – og alt derimellem.

Du kommer desuden til at:

  • varetage betjeningen og udviklingen af bankens risikoudvalg og governance-struktur for operationel risikostyring, som indbefatter den løbende servicering af udvalget, samt det fortsatte arbejde med at sikre en professionel risikostyring på tværs af hele banken og bankens risikofora
  • udvikle bankens risikoappetit og politiklandskab for operationelle risici
  • være en drivkraft for, at en sund risikokultur er et bærende element i rollen, hvor du som anden forsvarslinje skal sikre tilvejebringelsen af et uafhængigt og objektivt risikobillede i samarbejde med forretningen.

Det er en stor fordel i rollen, at du har forståelse af bankens kerneprocesser og it. Du skal endvidere have evnen til at håndtere mange interessenter på tværs af huset.

I rollen kommer du også til at deltage i flere nationale og internationale arbejdsgrupper, hvorfor en vis rejseaktivitet må forventes. Du vil også indgå i arbejde med FSOR og FSOR Krisebredskabet (sektorens krisebredskab) samt bankens eget beredskab.

Din profil
Du har en solid faglig baggrund og erfaring inden for risikostyring fra fx den finansielle sektor, en centralbank eller lignende. Du har ledelseserfaring eller motivation for ledelse. Du kan navigere på alle organisatoriske niveauer og formår at kombinere din faglige baggrund med gode kommunikative evner, hvor du kommer klart igennem med dine budskaber.

Du har fokus på at udvikle en sikker og professionel forretning, samtidig med at du har blik for udvikling og fornyelse. Som leder har du øje for faglig og personlig udvikling af dine medarbejdere, og du evner at uddelegere og lytte og give plads til initiativer og idéer. Du skaber resultater og ved, at teamet lykkes bedst, når der er et godt arbejdsmiljø med sammenhold, entusiasme og engagement.

Banken som arbejdsplads
Arbejdstiden deler vi mellem et åbent kontorlandskab på Langelinie Allé med udsigt til vandet og mulighed for op til to ugentlige distance-arbejdsdage afhængig af din funktion og dine opgaver. Vi ønsker at understøtte en arbejdskultur, der skaber de bedste rammer for en effektiv opgaveløsning, samtidig med at der sikres fleksibilitet og balance mellem privat- og arbejdsliv.

Det er vigtigt for os, at vi har en arbejdsplads, hvor medarbejdertrivslen er høj. Der er et solidt fagligt miljø og imødekommende kolleger, der giver sig tid til at dele deres viden.

Vi lægger stor vægt på læring og løbende udvikling af vores kompetencer. Vi tilbyder gode vilkår med sundheds- og tandforsikring, indretning af hjemmearbejdspladsen, gratis parkering og en god kantineordning.

Det sociale liv i banken vægtes højt. Du kan fx blive en del af vores foreningsliv, hvor du bl.a. kan løbe, dyrke yoga, spille floorball eller dele din interesse for kunst med kolleger.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Niels Kaas, chef for Kontanter og Risikostyring, på tlf. 3073 2517 eller nkaa@nationalbanken.dk. Oplysninger om ansættelsesforhold kan fås hos HR-partner Anita Ray på tlf. 3363 6068 eller aray@nationalbanken.dk.

Ansøgning
Vi har gjort det nemt for dig at søge stillingen. Du skal blot uploade dit CV eller din LinkedIn-profil. Derudover har du mulighed for at skrive en kort motivation i et tekstfelt, når du ansøger. Ansøgningsfristen er 11. december 2022.

Ansøg her