Erfaren projektchef søges til bygherrefunktion ifm. restaurering og renovering af Nationalbankens bygning

Publiceret
Abstract icon Kan du varetage den professionelle bygherrefunktion? Trives du godt med ansvar? Har du stærke ledelseskompetencer? Og motiveres du af at være en del af et team, som sammen fremtidssikrer betydningsfuld kulturarv? Så er det dig, vi søger til vores projektorganisation.

Om os og projektet

Nationalbanken står foran en omfattende restaurering og renovering af den ikoniske bygning i Havnegade 5. Vi har etableret en organisation, som har fået ansvaret for ledelse, styring og koordinering af restaurerings- og renoveringsprojektet. Du indgår i et tæt samarbejde med den øvrige projekt- og bygherreorganisation. I øjeblikket er vi fast 9 medarbejdere tilknyttet projektet, men på sigt skal bygherreorganisationen bestå af 11-13 medarbejdere med kompetencer inden for projekt- og procesledelse, byggeledelse, entreprisejura, økonomistyring, risikostyring, kommunikation og IKT.  

Bygningen i Havnegade er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og opført i årene 1965-78. I 2009 besluttede den daværende Kulturarvsstyrelse at frede bygningen på grund af dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Restaureringen og renoveringen vil ske under hensyn til disse værdier.

I september 2020 flyttede bankens medarbejdere til Langelinie Allé, mens projektet gennemføres. Vi har etableret et projektkontor i Havnegade, som vil være din daglige arbejdsplads.

Dine primære opgaver i projektchefrollen:

 • Selvstændig projektledelse af delprojektet vedr. de udvendige facadearbejder samt delopgaver under delprojektet vedr. indvendige arbejder i bygherrerollen

 • Kontraktopfølgning i forhold til byggeriets parter, herunder at sikre projektgennemførelse med fokus på kvalitet, økonomi og tid

 • Ansvarlig for restaureringsydelser og proces med fredningsmyndigheden for det samlede projekt

 • Sikre en løbende og proaktiv interessenthåndtering – både internt og eksternt herunder med særligt fokus på fredningsmyndigheden

 • Sikre, at den tekniske drift inddrages som dialogpartner gennem hele byggeprojektet.

Din profil

For at lykkes i jobbet er det vigtigt, at du har en synlig og motiverende ledelsesstil og er en dygtig kommunikator. Eftersom vi er et mindre team, er det afgørende med et godt samarbejde, som vi forventer, at du bidrager aktivt til.

Vi forventer desuden, at du:

 • er uddannet arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør med mindst 10 års erfaring som projektleder/chef i en offentlig bygherrefunktion

 • har stor erfaring med restaureringsprojekter, hvor særligt byggelogistik og teknisk kompleksitet har indgået

 • har erfaring med varetagelse af fredningsprocesser, herunder myndighedsdialog

 • har haft ansvar for gennemførelse af større, komplekse byggeprojekter

 • har erfaring med gennemførelse af udbud

 • har erfaring med alle byggeriets faser og forstår at balancere disse.

Projektet har mange interessenter, som du kommer til at indgå i tæt dialog med. Det er derfor vigtigt, at du har gennemslagskraft og er opsøgende i din opgaveløsning.

Banken som arbejdsplads

Arbejdstiden deler vi mellem projektkontoret i Havnegade og mulighed for op til 2 ugentlige distance-arbejdsdage afhængig af din funktion og dine opgaver. Vi ønsker at understøtte en arbejdskultur, der skaber de bedste rammer for en effektiv opgaveløsning, samtidig med at der sikres fleksibilitet og balance mellem privat- og arbejdsliv.

Det er vigtigt for os, at vi har en arbejdsplads, hvor medarbejdertrivslen er høj. Der er et solidt fagligt miljø og imødekommende kolleger, der giver sig tid til at dele deres viden.

Vi lægger stor vægt på læring og løbende udvikling af vores kompetencer. Vi tilbyder gode vilkår med sundheds- og tandforsikring, indretning af hjemmearbejdspladsen, gratis parkering og en god kantineordning.

Det sociale liv i banken vægtes højt. Du kan fx blive en del af vores foreningsliv, hvor du bl.a. kan løbe, dyrke yoga, spille floorball eller dele din interesse for kunst med kolleger.

Ansøgning

Vi har gjort det nemt for dig at søge stillingen. Du skal blot uploade dit CV eller din LinkedIn-profil. Derudover har du mulighed for at skrive en kort motivation i et tekstfelt, når du ansøger. Ansøgningsfristen er 11. juni 2023.

Vi forventer at afholde to samtalerunder. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres en personlighedstest.

Vil du vide mere? 

Har du spørgsmål til stillingen eller banken som arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte Ann-Pia Puggaard, chef for Restaurering og Renovering (tlf. 3363 6340). Oplysninger om ansættelsesvilkår kan fås hos HR-partner Anita Ray (tlf. 3363 6068).

 
Ansøg her