Personalepolitik

Foto af medarbejdere i Nationalbankens have

Abstract icon Nationalbankens personalepolitik.

​Det er en forudsætning for, at Nationalbanken kan leve op til sine overordnede formål og løse sine opgaver bedst muligt, at alle bankens medarbejdere i det daglige løfter det ansvar og de opgaver de har. Det stiller krav om, at Nationalbanken er en velfungerende, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Personalepolitikken skal være med til at sikre, at rammerne for det er til stede.

Personalepolitikken omfatter alle medarbejdere og ledere i banken. 'Vi' refererer således til alle i banken, og alle forventes at leve og handle efter den. Ledere har personaleansvar og har derfor en særlig forpligtelse i forhold til gennemførelse af personalepolitikken.

Vi vil:

• sikre en god arbejdsplads, hvor medarbejdere og ledere trives
• anerkende og give feedback i forhold til resultater og kompetencer
• udvise rummelighed og fleksibilitet
• sikre en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv
• fremme et fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø

Vi tror på:

• opretholdelse af et højt fagligt niveau
• samarbejde og vidensdeling på tværs af faglige og organisatoriske baggrunde
• livslang kompetenceudvikling
• fleksibilitet og forandringsvilje
• tillid til hinanden
• dialog, der bygger på åbenhed og respekt

Vi forventer, at medarbejderne og lederne er:

• proaktive
• resultatorienterede
• samarbejdsorienterede
• fleksible
• engagerede

Vi forventer herudover, at lederne:

• giver medarbejderne størst mulig indflydelse på egen arbejdssituation
• inddrager medarbejderne i formulering og realisering af mål
• giver udfordringer og ansvar tilpasset den enkelte medarbejder
• kommunikerer tydeligt og ofte om forventninger, roller og ansvar