Ophavsret og brug af navn og logo

Danmarks Nationalbank har retten til domænet nationalbanken.dk og ophavsretten til indholdet i henhold til ophavsretsloven, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i konkrete tilfælde. Det er tilladt at benytte Nationalbankens navn, billede af bygning samt logo som simpel reference efter forudgående skriftlig aftale med Nationalbanken.


Brug af Nationalbankens navn og logo
Leverandøren må benytte Nationalbankens navn, billede af bygning samt logo som simpel reference efter forudgående skriftlig aftale med Nationalbanken. Nationalbanken ønsker ikke i øvrigt at medvirke i markedsføringsøjemed.

Ophavsret og ansvarsfraskrivelse
Danmarks Nationalbank har retten til domænet nationalbanken.dk og ophavsretten til indholdet i henhold til ophavsretsloven, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i konkrete tilfælde. Ophavsretten til indholdet omfatter alt materiale, der er publiceret på hjemmesiden, uanset om materialet efterfølgende er blevet slettet eller ændret.

Nationalbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale på hjemmesiden eller tredjemands brug af hjemmesiden, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager.
 
Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere materiale fra hjemmesiden - såvel elektronisk som i papirform - forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske materialets indhold. Bemærk dog de særlige regler om gengivelse af pengesedler og forbud mod forfalskning.
 
Det er tilladt at oprette links – herunder dybe links – til hjemmesiden, forudsat at der linkes direkte til Nationalbankens adresse, hvor hele Nationalbankens web-miljø er bibeholdt. Sådanne links må dog på ingen måde bruges i reklamemæssigt, eller lignende, øjemed.