Stillingsopslag orienterer om aktuelle ledige stillinger.

Product Manager til udrulning af Microsoft 365-løsninger

Vær med til at gøre Nationalbanken til en enestående digital arbejdsplads. Med din store indsigt i Microsoft 365 og veludviklede evne til at se nye muligheder og udbrede nye digitale værktøjer bliver du guld værd for Danmark, for banken og for dine kolleger. Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2023.


Deling

Du løser opgaver med et enestående formål

Nationalbanken er den eneste af sin slags. Her bidrager du til vitale systemer, der har essentiel betydning for hele Danmarks økonomi. Vores IT understøtter hele den finansielle sektor, bankens kerneopgaver og en velkørende arbejdsplads.

Som Product Manager er du en del af Nationalbankens IT. Vi er ca. 500 kolleger i hele banken, og godt 60 af os arbejder i IT, hvor vi faciliterer og leder arbejdet med at binde strategi, forretning og teknologi endnu bedre sammen. Dine primære opgaver omfatter: 

  • Du opdyrker mulighederne i Microsoft 365-suiten sammen med vores leverandører.
  • Du er i tæt dialog med kolleger på tværs af hele Nationalbanken for at afdække deres behov og ønsker, så vi kan tilbyde dem de mest effektive digitale værktøjer.
  • Du prioriterer, faciliterer og sikrer implementering af nye digitale løsninger sammen med vores leverandører, så brugerne bliver taget godt i hånden og får størst værdi ud af løsningerne.
  • Du sikrer, at Microsoft 365 og andre digitale samarbejds- og produktivitetsværktøjer bliver anvendt på den bedst mulige måde af kolleger på tværs af hele Nationalbanken.
  • Du står for budgetopfølgning og administration i samarbejde med vores interne Contract Managers og eksterne leverandører.

Du har de essentielle forudsætninger for at lykkes

Hos os indgår du i et outsourcing-setup. Vi bevæger os fra at gøre alt selv til i stedet at facilitere og lede arbejdet med at binde strategi, forretning og teknologi endnu bedre sammen. Det betyder, at vi alle må være åbne, nysgerrige og nytænkende.

Vi vil, at du både lykkes og trives i rollen som Product Manager. Derfor lægger vi vægt på, at du har følgende forudsætninger for at søge stillingen:

  • Du har erfaring med rollen som Product Manager inden for digitale løsninger.
  • Du har tidligere samarbejdet med eksterne leverandører i et outsourcing-setup og har kendskab til it-governance-processer.
  • Du er fortrolig med Microsoft 365-administration, SharePoint, Teams, Templafy og Power Platform.
  • Du har en teknisk forståelse for, hvorledes Microsoft 365 integrerer med andre systemer og infrastrukturen til at kunne indgå i dialog herom med leverandører.
  • Du trives i en udadvendt rolle, hvor du skal bygge relationer og være tæt på mange – både alle vores interne brugere og vores eksterne leverandører.

Du er guld værd i Nationalbanken

I Nationalbankens IT har vi gang i mange opgaver, som udvikler organisationen og dig. Vi står overfor en epokegørende tilkobling til en fælleseuropæisk infrastruktur. Vi samler vores it-services på færre systemer og rydder op for at forebygge legacy. Vi cybersikrer vores platforme, og vi bevæger os endnu tættere på forretningen. Men der er stadig meget at gøre – og du er med til at rykke Nationalbankens it-løsninger ind i fremtiden.

Arbejdstiden deler vi mellem åbne kontorer med udsigt til vandet på Langelinie Allé og op til to ugentlige distancearbejdsdage Vi ønsker at sikre rammerne for en effektiv opgaveløsning, en stor sammenfølelse og en god balance mellem livet på og uden for arbejdet. Samtidig lægger vi stor vægt på din læring og løbende udvikling af kompetencer. Vi mener det, når vi siger, at din udvikling er i højsædet. Du er nemlig guld værd i Nationalbanken.

Hvad er det mest enestående ved at arbejde her?

Vi skal sikre, at Nationalbanken nu og fremadrettet er en moderne arbejdsplads med digitale redskaber. Vi arbejder tæt sammen med forretningen om data- og statistikløsninger, så Nationalbanken kan arbejde effektivt og levere banebrydende analyser.

Hvad er særligt ved at være en del af netop jeres team?

Der er mange kontaktflader i vores team, både internt i Nationalbankens IT, med forretningen og med vores leverandører. Det er sjovt og til tider udfordrende at bringe folk sammen om de gode løsninger. Der er gode kolleger, vi har det sjovt, vi videndeler og hjælper hinanden i teamet og man står ikke alene. 

Hvilke aktiviteter i NIF er værd at fremhæve?

Vi har et aktivt foreningsliv, hvor vi kan deltage i et hav af forskellige fritidsaktiviteter. Her i IT er der flere, der løber, spiller brætspil og er med i koret. Nationalbanken har lige deltaget i DHL-stafetten med over 30 tilmeldte hold.

Hvad er god ledelse ifølge den nærmeste leder?

Vi tilbyder rammer, hvor du som medarbejder får stort ansvar og råderum og hvor den enkelte kollega har mandat til at træffe beslutninger. Faglig og personlig udvikling prioriteres højt.

Hvilke medarbejderfordele er værd at fremhæve?

I IT understøtter vi mulighederne for distancearbejde, og de fleste kollegaer benytter sig af muligheden, når arbejdet tillader det. Når vi er på kontoret, nyder vi bl.a. godt af at der er fri parkering og en fantastisk kantine.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til det faglige i jobbet, er du velkommen til at kontakte Product Owner Rikke Aabye på ria@nationalbanken.dk eller 3363 7462. Oplysninger om ansættelsesvilkår kan fås hos HR-partner Anita Ray på aray@nationalbanken.dk eller 34363 6068.

Ansøg nu

Vi har gjort det nemt for dig at søge stillingen. Du skal blot uploade dit CV eller din LinkedIn-profil. Derudover har du mulighed for at skrive en kort motivation i et tekstfelt, når du ansøger. Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2023.

Processen herfra