Oversight Komité

Som en del af styringen af DESTR er der oprettet et internt tilsynsudvalg (Oversight Komité) til at følge, udfordre og rapportere på alle aspekter relateret til DESTR. Udvalget består af cheferne for afdelingerne Bank og Marked, Finansiel Stabilitet, Finansiel Statistik samt Økonomi og Pengepolitik.

Komitéen vil afholde halvårlige møder, hvor blandt andet en fejlrapport vedrørende offentliggørelse af DESTR siden sidste møde vil blive drøftet. Fejlrapporten vil blive offentliggjort efter møderne.