DESTR beregning og data


Transaktionsdatasæt

DESTR er en rente som skal reflektere usikrede dag-til-dag engros-indlånsomkostninger i danske kroner for banker aktive i det danske kronemarked. DESTR beregnes ved hjælp af usikrede fastforrentede overnight indlånstransaktioner.

Transaktionsdatasættet, der bruges til at beregne DESTR, er indsamlet fra indberetninger indsendt af følgende banker som en del af statistikken for usikrede korte pengemarkedstransaktioner:

 • Arbejdernes Landsbank
 • Danske Bank
 • Jyske Bank
 • Nordea Bank
 • Nykredit Bank
 • SEB
 • Sparekassen Kronjylland
 • Spar Nord Bank
 • Sydbank
Handelsbanken indberettede data frem til 1. december 2022, men ophørte som indberetter i forbindelse med Jyske Banks overtagelse af Handelsbanken Danmark. 

Transaktioner, som er udført med modparter kategoriseret inden for nedenstående sektorkoder (ESA 2010-standarder), er inkluderet i DESTR-beregningen:

121: Centralbanker (undtagen transaktioner udført med Danmarks Nationalbank som led i pengepolitiske operationer)

122: Pengeinstitutter undtagen centralbanker

123: Pengemarkedsforeninger

124: Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger

125: Andre finansielle formidlere undtagen forsikrings- og pensionskasser

126: Finansielle hjælpeenheder

127: Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere

128: Forsikringsselskaber

129: Pensionskasser

Transaktionsvolumen skal endvidere overstige et beløb på 5 mio. kr.

Robusthedskrav

For at sikre at transaktionsdatasættet er repræsentativt for dag-til-dag pengemarkedet i danske kroner og for at mindske risikoen eventuel manipulation af referencerenten, har Nationalbanken fastsat nogle kriterier, som transaktionsdatasættet skal opfylde.

En nødberedskabsprocedure for beregning af DESTR vil blive udløst, hvis

 1. den samlede transaktionsvolumen er under 0,5 mia. kr.,  eller

 2. den samlede transaktionsvolumen er under 1,5 mia. kr., og én bank udgør mere end 70 procent (afrundet til nærmeste hele tal) af den samlede transaktionsvolumen

Trimming

Med det formål at undgå ekstreme værdier i transaktionsdatasættet, som kan påvirke DESTR, trimmes 12,5 procent af transaktionsvolumen (i hver ende af fordelingen), før beregningen af referencerenten foretages. Trimning af datasættet er i overensstemmelse med international praksis for at undgå afvigende værdier.

Normal beregningsmetode

Hvis transaktionsdatasættet opfylder robusthedskravene, beregner Nationalbanken DESTR efter den normale opgørelsesmetode. DESTR bestemmes derved som en volumenvægtet middelværdi af rentesatserne i det trimmede beregningsdatasæt.

Se metodik og politikker for en fuldstændig forklaring af beregningen. Metoden følger international praksis for beregning af transaktionsbaserede referencerenter.

Alternativ beregningsmetode

Hvis robusthedskravene ikke er opfyldt, anvendes en alternativ metode til beregning af DESTR.

DESTR vil blive beregnet som niveauet af centralbankrenten plus gennemsnittet af spændet mellem DESTR og centralbankrenten over de foregående fem dage, hvor der er anvendt en normal beregningsmetode, eksklusive de dage med det højeste og laveste spænd til centralbankrenten.

Centralbankrenten er defineret som gennemsnittet af rentesatsen på foliokontoen og Nationalbankens udlånsrente.