DESTR

DAGLIG OFFENTLIGGØRELSE AF DESTR

DESTR overblik den 2. juni 2023 / DESTR overview 2. juni 2023

DESTR, pct. p.a. / DESTR, per cent p.a.2,795
Referencedato / Reference date01-06-2023
Omsætning, mio. kr. / Volume, kr. million4.792
Største banks andel af samlet omsætning, pct. / Share of volume by largest active bank, per cent64
Publikationstype / Publication typeStandard
Beregningsmetode / Calculation methodNormal
DESTR Compounded Index (opgjort pr. 02-06-2023) / DESTR Compounded Index (valuedate 02-06-2023)101,04705253

Publiceret: 02-06-2023

Ansvarsfraskrivelse

Som bruger af DESTR gælder følgende:

Nationalbanken er ikke ansvarlig for fejl eller unøjagtigheder i fastsættelsen af DESTR og DESTR Compounded Index (herefter: "DESTR"), eller for forsinkelser med opdateringen af DESTR.

Nationalbanken er således ikke ansvarlig for brugen af DESTR i finansielle instrumenter, aftaler, handels- eller andre forretningsmæssige aktiviteter eller beslutninger, eller for manglende adgang til at bruge DESTR  i nogle af de nævnte sammenhænge.

Som formidler af DESTR gennem informationssystemer, handelsplatforme eller hjemmesider eller på enhver anden måde gælder følgende:

Nationalbanken er ikke ansvarlig for fejl og unøjagtigheder i forbindelse med formidling og/eller offentliggørelse af DESTR.

Ved formidling og/eller offentliggørelse skal det klart fremgå, at Nationalbanken er administrator af DESTR, og dermed kilden til informationen om DESTR.

DESTR kan anvendes som grunddata for anden information, produkter eller services, og det skal i sådanne tilfælde klart fremgå, hvilken information, der stammer fra Nationalbanken, og hvad der er viderebehandlet af formidleren.

Det er ikke tilladt at indikere nogen form for samarbejde med Nationalbanken ved brug af DESTR i produkter og services overfor tredje parter.

Om DESTR

Denmark Short Term Rate (DESTR) er en transaktionsbaseret referencerente baseret på usikrede dag-til-dag indlånstransaktioner med fast rente. 

DESTR blev lanceret den 1. april 2022 og offentliggøres alle danske bankdage klokken 10:00 CET.

Derudover offentliggøres DESTR Compounded index, der kan bruges til at udregne den gennemsnitlige rentesats over en given periode.

Spørgsmål eller henvendelser kan rettes til destr@nationalbanken.dk.