Justering af modellen for tildeling af foliorammer til penge- og realkreditinstitutter

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Markedsoperationer
Type Markedsoperationer
Årstal 2019
Offentligjort den 14. juni 2019