Ekstraordinær udlånsfacilitet

I marts 2020 har Danmarks Nationalbank etableret en ekstraordinær udlånsfacilitet for midlertidigt at øge de pengepolitiske modparters adgang til likviditet og finansiering på længere sigt. I øjeblikket har de pengepolitiske modparter adgang til 3-måneders lån med variabel rente mod sikkerhed. Den ekstraordinære udlånsfacilitet følger de øvrige pengepolitiske instrumenter, der udløber den sidste bankdag i ugen.