Markedsoperationer

Aktiviteter i pengemarkedet den 21. oktober 2021

Salg af indskudsbeviser

SerieForfaldPrisRente (p.a.)
----

Køb af indskudsbeviser

SerieForfaldPrisRente (p.a.)Tilbagekøbstillæg (p.a.)
-----

Udlån mod pant, korte lån

SerieForfaldRente (p.a.)
---

Publiceret: 21-10-2021

Fakta

Nationalbanken gennemfører på sidste bankdag i hver uge markedsoperationer, hvor modparterne har mulighed for at optage pengepolitiske lån mod sikkerhed og placere indskud ved at købe indskudsbeviser udstedt af Nationalbanken. Normalt har lån og indskud syv dages løbetid. Lånene og indskuddene forrentes henholdsvis med udlåns- og indskudsbevisrenten.