Nettostilling kl. 16.45

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken den 25. september 2020

Mia.kr.
Folioindestående30,5

Indskudsbeviser107,3

Ugentlige udlån mod pant0,0
Ekstraordinære udlån mod pant, 1 uge7,5
Ekstraordinære udlån mod pant, 3 mdr.0,0

Nettostilling130,3

Summen af de individuelle foliorammer30,625

Publiceret: 26-09-2020

Forklaring

​Nettostillingen betegner de pengepolitiske modparters samlede nettoindestående i Nationalbanken i pengepolitisk øjemed, og er defineret som eksemplet nedenfor, der viser nettostillingen pr. 28. september 2015.

Nettostillingen opgøres dagligt kl. 16.45 og annonceres kl. 17.00.

Nettostillingen påvirkes primært af statslige betalinger, Nationalbankens valutatransaktioner samt ændringer i
seddel- og møntomløbet.

Eksempel 28-09-2015

​ 
Nettostilling​Mia. kr.
​Folio+41,9
​Indskudsbeviser+135,9​
​Ugentlige udlån-0,4​
​Nettostilling+177,4​​