Officielle rentesatser

Nationalbanken fører pengepolitik ved at fastsætte de pengepolitiske renter. Den praktiske udførelse af pengepolitikken sker gennem de ud- og indlånsfaciliteter, som Nationalbanken stiller til rådighed for penge- og realkreditinstitutterne. 

Nationalbankens rentesatser

Rentetype Rentesats (p.a.) Gældende fra dato Se graf
Foliorente 2,85 pct. 8. maj 2023
Indskudsbevisrente 2,85 pct. 8. maj 2023
Udlånsrente 3,00 pct. 8. maj 2023
Diskonto 2,85 pct. 8. maj 2023

Folio
Indskud på foliokonti i Nationalbanken er anfordringsindskud, som de pengepolitiske modparter umiddelbart, og på eget initiativ, kan anvende som betalingsmiddel.

De pengepolitiske modparters folioindskud forrentes med foliorenten.

De pengepolitiske modparter må ikke have negativt indestående på foliokonto ved afslutningen af det pengepolitiske døgn kl. 16.45.

Foliorammerne, der tidligere begrænsede det samlede indestående på foliokonti, blev suspenderet med virkning fra 19. marts 2021, jf. annoncering. Siden har det været muligt for banksektoren at placere deres samlede indestående i Nationalbanken på foliokonti.

Indskudsbeviser

Nationalbanken sælger indskudsbeviser ved Nationalbankens ordinære markedsoperationer sidste bankdag i ugen. Nationalbanken kan derudover købe eller sælge indskudsbeviser ved ekstraordinære markedsoperationer for at tilpasse likviditeten.

Indskudsbeviser kan handles mellem de pengepolitiske modparter indbyrdes, men kan ikke omsættes uden for denne modpartskreds. Indskudsbeviser afvikles på operationsdagen med umiddelbar likviditetsvirkning. Der er som udgangspunkt ingen kvantitative begrænsninger på modparternes køb og salg af indskudsbeviser.

Indskudsbeviser er nulkuponpapirer, hvor forrentningen af indskudsbeviserne består af forskellen mellem købskurs og indfrielseskursen på 1.000.000 kr.

Indskudsbevisserien har en løbetid frem til næste ordinære markedsoperation (typisk 7 dage).

Udlån mod pant
Nationalbanken tilbyder ugentlige udlån mod pant i Nationalbankens sikkerhedsgrundlag ved Nationalbankens ordinære markedsoperationer (den sidste bankdag i ugen). Der kan optages udlån i tidsrummet 10:00-13:00 den pågældende dag.

Udlånene har en løbetid frem til næste ordinære markedsoperation (den sidste bankdag i ugen). Lånene afvikles på operationsdagen med øjeblikkelig likviditetsvirkning, og forfalder til indfrielse på udløbsdagen.

Diskonto
Diskontoen er en signalrente, der angiver det overordnede niveau for Nationalbankens pengepolitiske renter.