Officielle rentesatser

Nationalbanken fører pengepolitik ved at fastsætte de pengepolitiske renter. Den praktiske udførelse af pengepolitikken sker gennem de ud- og indlånsfaciliteter, som Nationalbanken stiller til rådighed for penge- og realkreditinstitutterne. 

Nationalbankens rentesatser

Rentetype Rentesats (p.a.) Gældende fra dato Se graf
Foliorente 0,00 pct. 1. juni 2012
Indskudsbevisrente -0,60 pct. 20. marts 2020
Udlånsrente 0,05 pct. 20. januar 2015
Diskonto 0,00 pct. 6. juli 2012

Folio
Indskud på foliokonti i Nationalbanken er anfordringsindskud, som de pengepolitiske modparter umiddelbart, og på eget initiativ, kan anvende som betalingsmiddel.

De pengepolitiske modparters folioindskud forrentes med foliorenten.

De pengepolitiske modparter må ikke have negativt indestående på foliokonto ved afslutningen af det pengepolitiske døgn kl. 16.45.

Der er fastsat individuelle foliorammer for hver pengepolitisk modpart og en overordnet ramme for de pengepolitiske modparters samlede indskud på foliokonti. Den samlede folioramme skal ligeledes være overholdt ved slutningen på det pengepolitiske døgn kl. 16.45. Hvis den samlede folioramme for de pengepolitiske modparter er overskredet, vil hver enkelt modparts folioindskud, der overstiger modpartens individuelle folioramme, blive konverteret til indskudsbeviser.

Indskudsbeviser
Nationalbanken sælger indskudsbeviser ved Nationalbankens ordinære markedsoperationer sidste bankdag i ugen. Nationalbanken kan derudover købe eller sælge indskudsbeviser ved ekstraordinære markedsoperationer for at tilpasse likviditeten.

Der vil kunne købes og sælges indskudsbeviser med Nationalbanken i tidsrummet 10:00-16:45. Indskudsbeviser kan handles mellem de pengepolitiske modparter indbyrdes, men kan ikke omsættes uden for modpartskredsen. Indskudsbeviser afvikles på operationsdagen med umiddelbar likviditetsvirkning. Der er som udgangspunkt ingen kvantitative begrænsninger på modparternes køb og salg af indskudsbeviser.

Indskudsbeviser er nulkuponpapirer, hvor forrentningen af indskudsbeviserne består af forskellen mellem købskurs og indfrielseskursen på 1.000.000 kr.

Indskudsbevisserien har en løbetid frem til næste ordinære markedsoperation (typisk 7 dage).

Udlån mod pant
Nationalbanken tilbyder ugentlige udlån mod pant i Nationalbankens sikkerhedsgrundlag ved Nationalbankens ordinære markedsoperationer (den sidste bankdag i ugen). Der kan optages udlån i tidsrummet 10:00-13:00 den pågældende dag.

Udlånene har en løbetid frem til næste ordinære markedsoperation (den sidste bankdag i ugen). Lånene afvikles på operationsdagen med øjeblikkelig likviditetsvirkning, og forfalder til indfrielse på udløbsdagen.

Nationalbanken annoncerede i december 2011 en midlertidig 3-årig udlånsfacilitet. Faciliteten var åben 30. marts 2012 og 28. september 2012. Læs mere om de 3-årige udlån.

Diskonto
Diskontoen er en signalrente, der angiver det overordnede niveau for Nationalbankens pengepolitiske renter.