Arbejdsgruppe om short-term reference rate

Danmarks Nationalbank annoncerede i november 2020, at en arbejdsgruppe med deltagelse fra den finansielle sektor vil blive nedsat med henblik på en transition fra Tom/Next-renten til DESTR. 

Arbejdsgruppen skal anbefale den fremtidige toneangivende korte reference rente i danske kroner samt en plan for transitionen fra Tom/Next-renten til DESTR, jf Terms of Reference.

Deltagerne i arbejdsgruppen repræsenterer en bred vifte af aktører på det danske marked. Yderligere, vil Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet deltage som observatører i arbejdsgruppen. 

Dagsorden og referat fra møder samt andre publikationer vil blive offentliggjort løbende her på hjemmesiden.

 

Møder i arbejdsgruppen

2. møde i arbejdsgruppen - 8. april 2021
1. møde i arbejdsgruppen - 11. februar 2021