Arbejdsgruppe om short-term reference rate

​Danmarks Nationalbank nedsatte i januar 2021 en arbejdsgruppe med deltagelse fra den finansielle sektor med henblik på at støtte lanceringen af DESTR samt transitionen fra Tom/Next-renten til DESTR. 

Arbejdsgruppen skal anbefale den fremtidige toneangivende korte reference rente i danske kroner samt forberede en plan for adoptionen af DESTR og for transitionen fra Tom/Next-renten til DESTR, jf Terms of Reference.

Deltagerne repræsenterer en bred vifte af aktører på det danske marked, jf. deltagerliste. Yderligere, deltager Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet som observatører. 

Dagsorden og referat fra møder samt andre publikationer vil blive offentliggjort løbende her på hjemmesiden.

 

Publikationer og milepæle

DESTR anbefalet som den foretrukne risikofrie rente i danske kroner

Arbejdsgruppen anbefalede i juni 2021 DESTR som den foretrukne risikofrie referencerente i danske kroner. Arbejdsgruppen vurderer, at DESTR vil være en robust referencerente, der kan fungere som et stærkt og pålideligt anker i den korte ende af rentekurven, forbedre swap- og lånemarkedet samt fungere som både et supplement til og som tilbagefaldsrente for CIBOR. Anbefalingen leverer på den første del af arbejdsgruppens mandat, jf. Terms of Reference.

Link: Recommendation of DESTR as the preferred risk-free reference rate in Danish kroner (engelsk).

Møder i arbejdsgruppen

3. møde i arbejdsgruppen - 18. maj 2021
2. møde i arbejdsgruppen - 8. april 2021
1. møde i arbejdsgruppen - 11. februar 2021