Transaktionsbaseret referencerente


Nationalbanken overtog i november 2020 ansvaret for den nye referencerente Denmark Short-Term Rate, DESTR, fra Finans Danmark. En tilsvarende referencerente ejes og administreres også af centralbanker i flere andre lande. Referencerenter indgår i en bred vifte af finansielle kontrakter – herunder banklån, realkreditobligationer og renteswaps. Det er derfor afgørende for Nationalbanken og det finansielle system i Danmark, at der etableres en kort transaktionsbaseret referencerente på det danske kronemarked, der lever op til internationale standarder.

Nationalbanken offentliggjorde i juni 2021 en rapport med en evaluering af datagrundlaget og metodikken bag DESTR, jf. DESTR - Evaluering af data og metodik

Metodikken for DESTR blev første gang fremsat i en offentlig høring fra Finans Danmark i maj 2019, da en arbejdsgruppe nedsat af Finans Danmark havde udviklet en ny referencerente i danske kroner udelukkende baseret på O/N-indlånstransaktioner. Høringspapiret anbefalede en ny referencerente med tilsvarende karakteristika som Den Europæiske Centralbanks, ECB’s, euro short-term rate, €STR. Høringen viste, at der var bred opbakning til den nye referencerente fra både markedsdeltagere og Nationalbanken.

Den nye evaluering er baseret på et datasæt, der dækker perioden marts 2017 til april 2021. Det indsamlede data viser, at O/N-indlån fortsat er det mest velegnede pengemarkedssegment til beregning af en transaktionsbaseret referencerente i danske kroner. Ligeledes er den foreslåede beregningsmetode med et omsætningsvægtet gennemsnit med 12,5 pct. trimning fortsat berettiget for det danske marked. Hovedkonklusionerne fra den offentlige høring i 2019 er således uændrede.

En tidsserie for pre-DESTR der dækker perioden fra marts 2017 til april 2021 er tilgængelig her (link). Når den daglige indsamling af statistisk data er begyndt, vil der ske en løbende opdatering af pre-DESTR, indtil DESTR publiceres første gang. Den daglige indberetning af statistisk data forventes at starte på test-basis i anden halvdel af 2021.