Transaktionsbaseret referencerente


Nationalbanken overtager ejerskab og administration af den nye referencerente, DESTR, som efter planen lanceres i begyndelsen af 2022 efter en testperiode i 2021. En tilsvarende referencerente ejes og administreres også af centralbanker i flere andre lande.

Referencerenter indgår i en bred vifte af finansielle kontrakter – herunder banklån, realkreditobligationer og renteswaps. Det er derfor afgørende for Nationalbanken og det finansielle system i Danmark, at der etableres en kort transaktionsbaseret referencerente på det danske kronemarked, der lever op til internationale standarder.

Datagrundlaget bag DESTR er overnight-indlånstransaktioner, som Nationalbanken indsamler fra en bred gruppe af banker som led i etableringen af en ny statistik for 1-dags pengemarkedsrenter. Det er planen, at statistikken udvides til at omfatte øvrige pengemarkedsrenter og valutahandler de kommende år.

Nationalbanken nedsætter samtidig en arbejdsgruppe med deltagelse fra banksektoren med henblik på at udarbejde et forslag til en overgangsordning og plan for udfasning af den eksisterende korte referencerente, Tom/Next-renten.

Denne side vil blive opdateret løbende med ny information. 

Fakta

Arbejdsgruppen under Finans Danmark offentliggjorde i juni 2019 deres endelige anbefaling til en ny transaktionsbaseret referencerente, Denmark Short-term Rate (DESTR). 
Dette skete på baggrund af en høring om mulige kandidater til en ny risikofri transaktionsbaseret referencerente for det danske kronemarked. 
Link til høring og konsultationspapir findes nedenfor. 

Yderligere har Nationalbanken indsamlet data og beregnet den nye referencerente siden august 2019 på månedlig basis på vegne af Finans Danmark.
Excel-ark med data for testperioden kan findes nedenfor.

Nationalbanken arbejder på at udvide kredsen af banker der rapporterer til DESTR. På baggrund af nyligt indlrapporteret data for 2017-2020 fra den udvidede kreds af reporterende banker vil DESTR blive genberegnet for hele perioden. Data vil blive offentliggjort igen, når det er blevet analyseret.

Det forventes, at en testfase med daglige indberetninger af data og beregning af DESTR vil blive startet i 2. halvår af 2021.