Transaktionsbaseret referencerente

Baggrund

Nationalbanken overtog i november 2020 ansvaret for den nye referencerente Denmark Short-Term Rate, DESTR, fra Finans Danmark. En tilsvarende referencerente ejes og administreres også af centralbanker i flere andre lande. Referencerenter indgår i en bred vifte af finansielle kontrakter – herunder banklån, realkreditobligationer og renteswaps. Det er derfor afgørende for Nationalbanken og det finansielle system i Danmark, at der etableres en kort transaktionsbaseret referencerente på det danske kronemarked, der lever op til internationale standarder.

Metodikken for DESTR blev første gang fremsat i en offentlig høring fra Finans Danmark i maj 2019, da en arbejdsgruppe nedsat af Finans Danmark havde udviklet en ny referencerente i danske kroner udelukkende baseret på O/N-indlånstransaktioner. Høringspapiret anbefalede en ny referencerente med tilsvarende karakteristika som Den Europæiske Centralbanks, ECB’s, euro short-term rate, €STR. Høringen viste, at der var bred opbakning til den nye referencerente fra både markedsdeltagere og Nationalbanken.

Nationalbanken offentliggjorde i juni 2021 en rapport med en evaluering af datagrundlaget og metodikken bag DESTR, jf. DESTR - Evaluering af data og metodik. Hovedkonklusionerne fra den offentlige høring i 2019 var uændrede.

I november 2021 offentliggjorde Nationalbanken, at DESTR ville blive lanceret 1. april 2022 (link). 

Som led i transititionen fra Tom/Next renten til DESTR beregnede Nationalbanken ligeledes det realiserede rentespænd mellem pre-DESTR og Tom/Next renten for perioden 19. marts 2021 til 21 marts 2022. Rentespændet er beregnet til 19,0 basispoint (link til meddelelse).