Finansiel Stabilitet

I afdelingen Finansiel Stabilitet analyserer og overvåger vi udviklingen i den danske finansielle sektor med fokus på finansiel stabilitet. Vi overvåger den finansielle infrastruktur i Danmark og er sekretariat for Det Systemiske Risikoråd, Betalingsrådet og Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR.


Eksempler på konkrete arbejdsopgaver, som Finansiel Stabilitet løser:

  • Overvågning af de systemisk vigtige betalingssystemer og betalingsløsninger.
  • Bidrag til udvikling af betalingsinfrastrukturen.
  • Analyser af banker, realkreditinstitutter, forsikrings- og pensionsselskaber og deres kunder, herunder husholdninger og virksomheder.
  • Udvikling og anvendelse af modeller til analyse af risici i det finansielle system.
  • Analyse og udvikling inden for digitalisering i den finansielle sektor og digitale centralbankpenge
  • Analyse og politik på detailbetalingsområdet.
  • Regulering og lovforberedende arbejde inden for det finansielle område.

Underdirektør og afdelingschef Peter Ejler Storgaard svarer her på 3 spørgsmål om arbejdet i Finansiel Stabilitet:

Hvordan bidrager I til Nationalbankens arbejde med at sikre en robust økonomi?

"En af Nationalbankens primære opgaver er at sikre stabilitet i den finansielle sektor, så eventuelle problemer for en enkelt bank eller et finansielt institut ikke spreder sig og hindrer det finansielle system i at fungere. Derfor overvåger og vurderer vi i vores afdeling hele tiden den finansielle stabilitet i Danmark. Det gør vi bl.a. gennem analyser af den finansielle sektor og systemiske risici.

Derudover bidrager vi til Nationalbankens arbejde med at sørge for sikre og effektive betalingssystemer. Endelig bidrager vi til en robust økonomi gennem vores arbejde som sekretariat for tre af de råd og fora, som Nationalbanken deltager i: Det Systemiske Risikoråd, Betalingsrådet og Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR."

Hvad gør jeres område særligt spændende?

"Gennem vores analyser og samarbejde med sektoren opnår vi en dyb viden og indsigt i forhold og dynamikker i den finansielle sektor, og hvordan den spiller sammen med resten af økonomien. Opbyggelse af systemiske risici, som vi har fokus på, er ikke noget, du kan slå op i en tabel og forudsige ned til tre decimaler. Derfor er en stor del af vores arbejde også at udforske, forstå og diskutere udviklingers mulige betydning med kollegaer fra andre afdelinger i Nationalbanken, med repræsentanter for den finansielle sektor og med både nationale og internationale myndigheder.

En anden opgave, der giver lyst til at gå på arbejde, er vores arbejde med de betalingssystemer, som alle danskere har glæde af hver eneste dag, og hvor vi i Nationalbanken selv driver selve hjertet i systemet: Kronos2. Og så har vi i vores afdeling også en ganske særlig og meget vigtig opgave i at øge robustheden over for cyberangreb, som i værste fald kan true stabiliteten i den finansielle sektor."

Hvilke muligheder og udfordringer er der på jeres område?

"I Nationalbanken arbejder vi for, at vi kan håndtere fremtidens udfordringer. Det gælder også klimaforandringerne, hvor vi kan se, at fx tørke eller oversvømmelser kan udgøre en risiko for den finansielle stabilitet. Samtidig kan overgangen til en grønnere økonomi berøre virksomheder ved bl.a. at føre til et fald i værdien af energiintensive aktiver, øgede omkostninger og svagere indtjening. For bankerne, der har lånt penge til de ramte virksomheder, betyder det, at risikoen på deres udlån til de berørte virksomheder øges.

Samtidig medfører digitalisering nye muligheder, fx i måden, vi betaler for varer og overfører penge til hinanden på. Derfor følger vi også tæt med i udviklingen på området for nye former for digitale penge og betalingsløsninger. Det er en spændende udvikling, der får betydning for danskerne og for Nationalbankens opgaver."

Kontakt og organisering