Økonomi og Pengepolitik

I Økonomi og Pengepolitik arbejder vi for at sikre stabile priser ved at bidrage til pengepolitiske beslutninger og give anbefalinger til den øvrige økonomiske politik. Derudover forbereder vi Nationalbankens deltagelse i internationalt økonomisk og monetært samarbejde og forsker i aktuelle økonomiske emner, der rører sig nationalt og internationalt.


Eksempler på konkrete arbejdsopgaver, som Økonomi og Pengepolitik løser:

  • Vi analyserer den økonomisk-politiske udvikling i Danmark og bidrager til formulering af Nationalbankens anbefalinger til finans- og strukturpolitikken i Danmark.

  • Vi overvåger og analyserer udviklingen i de vigtigste renter, kreditgivning, kapitalbevægelser, valutakurspolitik og finansielle markeder mere generelt og bidrager til grundlaget for pengepolitiske beslutninger, herunder gennem udgivelsen 'Monetære og Finansielle tendenser'.

  • Vi udarbejder prognoser for den økonomiske udvikling i Danmark og har hovedansvaret for udgivelsen 'Udsigter for dansk økonomi'.

  • Vi overvåger og analyserer udviklingen i dansk og international økonomi.

  • Vi koordinerer Nationalbankens internationale samarbejder og deltager i internationale arbejdsgrupper og netværk.

  • Vi udvikler økonomiske modeller og værktøjer til at analysere økonomien og understøtte Danmarks Nationalbanks politikbeslutninger.

Vicedirektør og afdelingschef Thomas Harr svarer her på 3 spørgsmål om arbejdet i Økonomi og Pengepolitik:

Hvordan bidrager I til Nationalbankens arbejde med at sikre en robust økonomi?

"Et af Nationalbankens tre hovedformål er at bidrage til at sikre stabile priser og dermed lav inflation, og det er særligt dette formål, vores afdeling bidrager til. Pengepolitikken i Danmark er indrettet efter en fast kronekurs over for euroen. Ved at analysere danske penge- og valutaforhold bidrager vi til grundlaget for de pengepolitiske beslutninger.

Herudover analyserer og overvåger vi dansk og international økonomi og laver prognoser for dansk økonomi med henblik på at undersøge, hvor økonomien er lige nu, og hvor den er på vej hen. I den forbindelse udgiver vi to gange årligt publikationerne ’Udsigter for dansk økonomi’ og ’Monetære og finansielle tendenser’. Disse udgivelser indeholder finanspolitiske anbefalinger, som direkte har til formål at sikre en stabil og robust økonomi i Danmark."

Hvad gør jeres område særligt spændende?

"Gennem vores samarbejde med internationale organisationer opnår vi en dyb indsigt i, hvad der rører sig i den globale økonomi. Samtidig bidrager vores dybdegående analyser og forskning til en stærk viden og indsigt i dynamikkerne og tendenserne i makroøkonomien. Disse analytiske opgaver giver rig mulighed for fordybelse i samfundsøkonomiske kerneområder. Vores viden, der ligger på et højt fagligt niveau, benytter vi os særligt af, når vi laver prognoser for dansk økonomi og kommer med finanspolitiske anbefalinger.

Vi er motiveret af samarbejde og løfter i flok. Blandt andet udarbejdes udgivelserne ’Monetære og finansielle tendenser’ og ’Udsigter for dansk økonomi’ i et stort fællesskab internt i vores afdeling og i samarbejde med Nationalbankens øvrige afdelinger."

Hvilke muligheder og udfordringer er der på jeres område?

"I vores afdeling er der god mulighed for at prøve kræfter med forskellige fagområder. Vi interesserer os ikke kun for dansk økonomi, vi holder også et vågent øje med udviklingen globalt. Samtidig er vores afdeling sekretariat for bankens relationer med flere internationale organisationer. Vores erfaring er, at det skaber gode muligheder for at opbygge et stort fagligt netværk i ind- og udland. Vores mange relationer til omverdenen betyder også, at der er rig mulighed for at blive udstationeret i en længere periode i eksempelvis ECB, EU og IMF.

Vi fordyber os i flere forskellige økonomiske emner, herunder bl.a. finansielle forhold, boligmarkedet, arbejdsmarkedet og husholdninger, fra et analytisk og forskningsmæssigt perspektiv. Dette giver rig mulighed for at fordybe sig igennem analyse af tal med de nyeste økonometriske teknikker og økonomiske modeller. Udover analysearbejdet er der også stor mulighed for at beskæftige sig med kommunikation, da vi forbereder formidlingen af mange af bankens budskaber.

Økonomi er hele tiden i bevægelse, og vi står konstant over for spændende udfordringer. Det gør, at vi hele tiden holder os skarpe og opdaterede på de nyeste metoder og den nyeste viden, så vi altid er i stand til at kunne give de bedst mulige finanspolitiske anbefalinger. På den måde kan vi sikre Danmark en robust og stabil økonomi."

Kontakt og organisering