Per Callesen

Nationalbankdirektør siden 2011.


Nationalbankdirektør Per Callesen er født 9. november 1958, er gift og har to børn (født hhv. 1985 og 1992). Per er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 1984.

Tidligere beskæftigelse

 • Eksekutivdirektør ved Valutafonden (IMF i Washington) 2010-2011
 • Afdelingschef Finansministeriet 1993-2009
  International økonomisk politik 2003-2009
  Dansk økonomisk politik 1993-2003
 • Kontorchef Finansministeriet 1991-93
 • Visiting fellow, ESRC Modelling Bureau, University of Warwick 1991
 • Specialkonsulent og fuldmægtig, Finansministeriet 1986-91
 • Fuldmægtig og student (deltid), Dansk Industri 1979-86.

Medlem af

 • Medlem af Det Systemiske Risikoråd 2013-
 • Formand for Betalingsrådet 2015-
 • Medlem af EU's Økonomisk-Politiske Udvalg 1993-2003
  Næstformand og formand for undergruppe om landeeksaminationer 1999-2002
  Formand for undergruppe om arbejdsmarked 2002-2003
 • Medlem af OECD's Working Party 1, Det Økonomisk-Politiske Udvalg, 1993-2003 og næstformand 1999-2003
 • Medlem af OECD's Økonomisk-Politiske Udvalg 1996-2009 og 2011-2014
 • Medlem af EU's Økonomiske og Finansielle Udvalg 2003-09 og 2011-2020
  Formand for Stedfortræderkomiteen 2005-2009
  Formand for højniveau ad hoc gruppe om finansiel stabilitet 2006-2008
  Formand for arbejdsgruppe om procykliske bevægelser i den finansielle sektor 2009
  Formand for arbejdsgruppe om klimafinansiering 2009
 • Medlem af bestyrelsen for Green Climate Fund (GCF, Korea) 2011-2014
 • Medlem af Det Økonomiske Råd 2011-2021
 • Formand for Nordisk-Baltisk Monetær og Finansiel Komite 2016, medlem 2003-2009 og 2011-2015
 • Medlem af bestyrelsen for tænketanken Bruegel (Bruxelles), 2012-2014
 • Formand for Nationaløkonomisk Forening 2014-, medlem af bestyrelsen 1997-2000 og 2011-2014
 • "Co-chair", Europæisk regional gruppe af Financial Stability Board (FSB) 2013-2015
 • Formand for EU-højniveau arbejdsgruppe om bankers eksponering til statsgæld 2015-2016.

Andet

 • ESRC Modelling Bureau, University of Warwick, UK 1991
 • Ekstern lektor, makroøkonomisk planlægning, Københavns Universitet 1988-93
 • Undervisningsassistent, samfundsbeskrivelse, Københavns Universitet 1984-88.

Materialer med Per Callesen