Explainer: Nationalbankens tre hovedopgaver

Formålet for Danmarks Nationalbank har stort set været uændret i de 200 år, banken har eksisteret. Formålet er at ”opretholde et sikkert pengevæsen”, som det står i loven. Men måden, sikkerheden opretholdes på, har ændret sig løbende og udvikler sig fortsat.