Gæstelejligheder i Nyhavn i København

Nationalbanken har syv gæstelejligheder i Nyhavn 18 i København. Lejlighederne stilles til rådighed for udenlandske forskere og kunstnere, som er gæster ved danske videnskabelige eller kunstneriske institutioner. Én gang om året indstiller uddannelsesinstitutionerne gæster til lejlighederne. Ansøgningsfristen er midt i februar.


Hvert år stiller Nationalbanken sine gæstelejligheder i Nyhavn 18 i København gratis til rådighed for højt kvalificerede udenlandske forskere og kunstnere. Lejlighederne tildeles normalt for en periode på mindst tre måneder og højst ét år. Lejlighederne ejes af Nationalbanken og er primært tiltænkt forskere og kunstnere, der opholder sig midlertidigt i Danmark.

Ved tildelingen af gæstelejlighederne lægges der især vægt på, om ansøgeren bidrager med viden og inspiration til den institution, han eller hun gæster, og hvordan samarbejdet og gæsten kan bidrage til det danske forskningsmiljø. Kvaliteten af ansøgerens hidtidige arbejder har også betydning for tildelingen.

Nationalbanken tildeler gæstelejlighederne efter rådgivning og prioritering fra et udvalg bestående af professor Søren-Peter Olesen, der er formand for udvalget, professor Claus Thustrup Kreiner og professor Rubina Raja. Udvalget holder møde hvert år i marts for at tage stilling til ansøgninger om lejligheder for det efterfølgende akademiske år.

Tidligere beboere kommer ikke i betragtning de første fem år efter sidste tildeling. Ph.d.-studerende kommer ikke i betragtning ved tildelingen af lejlighederne.

Praktiske oplysninger om lejlighederne

Lejlighederne tildeles normalt for en periode på mindst tre måneder og højst ét år. Lejlighederne er fuldt møblerede. Vi forventer, at lejligheden benyttes fuldt ud i den tildelte periode.

Listen nedenfor angiver lejlighedernes størrelse:

 • 1 vær. lejlighed - 57 m2 - 1-2 sovepladser
 • 2 vær. lejlighed - 103 m2 - 2 sovepladser
 • 2 vær. lejlighed - 116 m2 - 2 sovepladser
 • 4 vær. lejlighed - 113 m2 - 3 sovepladser
 • 5 vær. lejlighed - 158 m2 - 6 sovepladser
 • 5 vær. lejlighed - 158 m2 - 6 sovepladser
 • 6 vær. lejlighed - 158 m2 - 4 sovepladser

Lejlighederne tildeles værtsinstitutionen, men er øremærket til den specifikke gæst i den givne periode. Nationalbanken stiller lejlighederne gratis til rådighed, men det er værtsinstitutionens ansvar at undersøge de skattemæssige forhold vedrørende tildelingen.

Sådan ansøger du

Ansøgeren er den/de personer, der skal arbejde sammen med gæsten.

Ansøgningen forventes at indeholde:

 • Oplysninger om formålet med samarbejdet og opholdet i Danmark. Det er vigtigt at beskrive, hvad samarbejdet giver værtsinstitutionen, og hvordan samarbejdet og gæsten bidrager til forskningsmiljøet i Danmark.
 • En beskrivelse af gæstens væsentligste karriere og videnskabelige produktion (maksimalt fem sider inkl. publikationsliste).
 • En beskrivelse af gæstens samarbejdspartners væsentligste karriere og videnskabelige produktion (maksimalt fem sider inkl. publikationsliste).
 • Oplysninger om, hvordan opholdet forventes finansieret.
 • Oplysninger om antallet af faste beboere. Gæstens familie kan bo i lejligheden sammen med gæsten under hele eller dele af opholdet. Disse oplysninger ønskes af hensyn til den bedst mulige udnyttelse af lejlighederne, ligesom eventuelle alternative perioder for opholdet også bedes angivet i ansøgningen. Det forventes, at lejligheden benyttes i den tildelte periode.

Kontakt

Ansøgningerne med indstilling skal sendes til udvalgets sekretær, Hanne Fabricius, via mail. Spørgsmål om tildeling af lejligheder kan også stilles til Hanne Fabricius på mail eller telefon.