National­bankens Jubilæumsfond

Nationalbankens Jubilæumsfond giver økonomisk støtte til projekter inden for arkitektur, design og kunsthåndværk. Støtten kan søges af enkeltpersoner, foreninger, institutioner, selskaber og lignende. Jubilæumsfonden blev oprettet i 1968 i forbindelse med Nationalbankens 150-års jubilæum for at støtte dansk kunsthåndværk. Ansøgningsfristerne i 2024 er 11. januar, 1. maj og 5. september.


Er du i gang med et nyskabende og eksperimenterende projekt inden for arkitektur, design eller kunsthåndværk? Så kan dit projekt komme i betragtning til at modtage støtte fra Nationalbankens Jubilæumsfond. Støtten går til den udøvende kunsthåndværker, designer eller arkitekt.

I bedømmelsen af ansøgninger lægges der vægt på godt håndværk, høj kvalitet i udtryk og formgivning, nyskabende og eksperimenterende projekter, og at fonden med sin støtte gør en forskel i det enkelte projekt. Støtten går til den udøvende kunsthåndværker, designer eller arkitekt.

Fonden modtager ca. 4-500 ansøgninger og uddeler 3,5-4 mio. kr. om året. Fonden giver ca. 100 bevillinger, der ligger i størrelsesordenen 15.000-50.000 kr.

Fonden uddeler også legater på 100.000 kr. som påskønnelse af modtagerens arbejdsindsats og virke samt et hæderslegat på 400.000 kr. Disse legater kan ikke søges.

Jubilæumsfonden blev oprettet i forbindelse med Nationalbankens 150-års jubilæum i 1968. Begrundelsen for oprettelsen var, at man ønskede at støtte dansk kunsthåndværk og arbejdet med flot emballering og formgivning af danske produkter.

Kan dit projekt komme i betragtning?

Fonden støtter primært udvikling og formgivning af nye produkter inden for design, kunsthåndværk og arkitektur.  Støtten gives også til udvikling af prototyper og produktudvikling.

Udstillinger, messer mv. inden for design, kunsthåndværk og arkitektur i ind- og udland kan også komme i betragtning, ligesom der uddeles arbejds- og rejselegater til kunstnerisk virke inden for arkitektur, design og kunsthåndværk.

Formidling af bøger og kataloger, film og levende billeder, der fremmer udbredelsen af dansk design, kunsthåndværk og arkitektur, støttes udelukkende, hvis det er noget helt ekstraordinært, og hvis emnet ikke allerede er belyst.

Fonden prioriterer sin støtte efter en række principper

 • Kunsthåndværk frem for kunst
 • Praksis frem for teori
 • Konkrete nye værker frem for driftsstøtte
 • Udøvende og skabende processer frem for dokumentation i form af bøger eller lignende
 • Kunsthåndværkere, designere og arkitekter frem for institutioner, gallerier mv.
 • Både nye og etablerede kunsthåndværkere, designere og arkitekter kan søge støtten.
 • Konkrete værker både i Danmark og i udlandet
 • Elementer, der gør en mærkbar forskel frem mod tilblivelse af et nyt værk

Fonden giver ikke støtte til studerende eller studierelaterede projekter, ligesom der ikke bevilges støtte til aktiviteter, der har fundet sted, inden bestyrelsesmøderne afholdes.

Selvom dit projekt umiddelbart falder inden for rammerne af, hvad Jubilæumsfonden støtter, er det ingen garanti for at få en bevilling. Vi får mange flere ansøgninger, end vi har midler til at støtte. Der gives ikke begrundede afslag.

Sådan ansøger du

 

Din ansøgning skal opfylde følgende formelle krav uanset om du søger som enkeltperson, virksomhed eller gruppe. Ansøgningen bliver ikke behandlet af bestyrelsen, hvis de formelle krav ikke er opfyldt.
Bemærk, at du maksimalt må indsende 10 sider.

 • En beskrivelse af projektets mål og mening samt motivation og begrundelse for, hvorfor Jubilæumsfonden skal støtte projektet.
  Maksimalt en normalside med 2.400 anslag.
 • Cv for ansøger og eventuelle andre projektdeltagere.
  Maksimalt en normalside med 2.400 anslag.
 • Budget for projektet på maksimalt en normalside med 2.400 anslag.
 • 1-4 siders skitser af dit projekt med maksimalt fire billeder på hver side. Bemærk, at det skal være egne skitser og ikke moodboards.
  Ved billeder oplyses om materialer, mål og årstal.
 • 1-4 sider med tidligere arbejder med maksimalt fire billeder på hver side. Ved billeder oplyses om materialer, mål og årstal.

Er der flere deltagere i samme projekt, ønsker fonden en fælles ansøgning. Bevillinger udbetales til NemKonto.

Jubilæumsfonden modtager kun ansøgninger gennem vores ansøgningsportal. Du skal starte med at oprette en profil, og herefter kan du oprette din ansøgning og gemme den som kladde, indtil den er klar til at blive sendt. Vil du sende en ansøgning igen på et senere tidspunkt, skal du blot logge ind på den eksisterende profil og herfra oprette en ny ansøgning.

Du skal vælge inden for hvilken kategori, du søger støtte. Herefter udfylder du ansøgningsformularen og vedhæfter dine dokumenter i pdf-format. Du kan med fordel samle dine dokumenter i en pdf-fil og uploade den under ’Ansøgning’, og ikke uploade andre steder. Det er det eneste sted, hvor det er obligatorisk at uploade dokumenter. På den måde kan du sikre, at du ikke overskrider 10 sider i alt.

Alle ansøgninger med mere end 10 vedhæftede sider bliver afvist.

Jubilæumsfondens bestyrelse

Jubilæumsfondens bestyrelse har syv medlemmer. Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen er formand for bestyrelsen, og direktør Anne Hedensted Steffensen er næstformand. De øvrige medlemmer er:

 • Beklædningsdesigner Bettina Milling Bakdal
 • Arkitekt Christina Capetillo
 • Keramiker Morten Løbner Espersen
 • Designer Ditte Hammerstrøm
 • Arkitekt Dorte Mandrup

Jubilæumsfondens hæderslegat

Hvert år giver Jubilæumsfonden et hæderslegat på 400.000 kr. til en udøvende dansk arkitekt, designer eller kunsthåndværker. Landskabsarkitekt Torben Schønherr modtog hæderslegatet i 2023. Gennem knap 50 år har han arbejdet med landskabsarkitektur.

Torben Schønherr er uddannet tømrer, herefter konstruktør og arkitekt. Han har været med i flere arkitektgrupper/tegnestuer og grundlagde i 1984 tegnestuen Schønherr.

Igennem årene har Torben Schønherr arbejdet inden for landskabsarkitektur i bred forstand; landskabs- og kunstprojekter, anlæg og udearealer ved kulturbyggerier, anlæg ved kontorbyggerier, anlæg ved sygehuse og kirkegårdsanlæg.

Torben Schønherr har vundet flere 1. præmier i arkitektkonkurrencer og en del priser og legater fra den kulturelle verden.

Bestyrelsens begrundelse

Jubilæumsfondens bestyrelse begrundede valget af Torben Schønherr med følgende ord:

”En sen vinteraften skridter vi alene over pladsen foran Thorvaldsens Museum.

I den lyse forårsmorgen vender vi tilbage til kirsebærtræernes krydsende linjer på Vestre Kirkegård.

Ved middagstiden skutter vi os i vestenvinden og ser sandet fyge hen over Vestleds teglstensflade.

En sommerdag forlænges vore blik ud til Slotshavens grønne horisont.

Vi mindes, hvordan regnen pletter domkirkepladsen, altid.

LINJE, CIRKEL, KORS. FLADE, FRAGMENT, STJERNEVEJ. STILHED, EFTER-TANKE, MONUMENT.

For dit stedfæstende og poetiske virke hædres du med Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfonds Hæderslegat 2023.”

I forbindelse med overrækkelse af hæderslegatet viser Torben Schønherr skitser og fotos, der viser de fem værker, som begrundelsen nævner. Værkerne suppleres med tekster, som kredser om emnet: Kunsten at bygge by. Udstillingen kan ses fra den 6. oktober 2023 til den 1. november 2023 på Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København.

Du kan downloade billederne af Jubilæumsfondens hæderslegatudstillinger, der ligger ved hver kunstner, ved at højre-klikke (på desktop) eller trykke og holde nede (på mobil) på billederne og gemme dem. Billederne er i jpg-format. Danmarks Nationalbank skal udtrykkeligt anføres som kilde, når billederne bruges, og billederne må ikke ændres eller forvanskes.