National­bankens og pengenes historie

Nationalbanken blev oprettet for lidt mere end 200 år siden for at gøre udstedelsen af pengesedler uafhængig af kongen og genvinde tilliden til det danske pengevæsen. Den politiske uafhængighed er stadig vigtig, men i dag handler et sikkert pengevæsen også om at sikre tilliden til de systemer, der sørger for, at vi trygt kan flytte pengene mellem os. Tag med en tur tilbage i tiden, og bliv klogere på Nationalbankens og pengenes historie.


Nationalbankens historie begynder med oprettelsen i 1818. Forud for det lå en kaotisk tid med krig, statsbankerot og kaos i pengesystemet.

Danmark blev draget ind i Napoleonskrigene på Frankrigs side efter det engelske bombardement af København i 1807. Det betød, at Danmarks handel med udlandet stort set ophørte, og at statskassen hurtigt blev tømt.

Kongen dækkede de store krigsudgifter ved at lade seddelpressen køre. Dengang var det nemlig kongen, der alene bestemte, hvor mange pengesedler der skulle trykkes.

Resultatet blev en tårnhøj inflation. Alene i 1813 steg priserne med mere end 300 pct. Det betød, at tilliden til det finansielle system led et knæk. Ingen kunne regne med, at de penge, de tjente i dag, var noget værd i morgen.

Faktisk havde ikke engang staten selv tillid til pengesystemet. Visse skatter blev i den periode nemlig opkrævet i korn i stedet for sedler.

Det danske pengesystem var brudt sammen. Der var behov for en gennemgribende pengereform. Nationalbanken blev oprettet som et led i reformen i 1818 og fik eneret til at udstede pengesedler i Danmark. Nationalbankens uafhængighed af staten blev sikret, så der aldrig igen kan opstå en situation, hvor statens underskud bliver finansieret ved at trykke flere penge.

De første årtier af Nationalbankens liv gik med at genoprette befolkningens tillid til pengesystemet. Det lykkedes, men hele forløbet vidner om, at troværdighed hurtigt kan mistes, men tager lang tid at opbygge.

Tillid er afgørende for et velfungerende pengesystem

Nationalbankens formål er at opretholde et sikkert pengevæsen. Formålet blev formuleret ved oprettelsen i 1818 og har været uændret siden. Men måden, sikkerheden opretholdes på, udvikler sig hele tiden.

Hvor det ved Nationalbankens oprettelse i 1818 handlede om at genoprette befolkningens tillid til pengesedlerne, handler det i dag i lige så høj grad om at sikre tilliden til de systemer, vi dagligt bruger for at flytte penge mellem os.

Foto: Steen Jespersen/Ritzau Scanpix

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix