Repræsentantskab og bestyrelse

Repræsentantskabet og bestyrelsen i Nationalbanken har til opgave at sikre, at Nationalbanken overholder reglerne og lever op til de formål, der er beskrevet i henholdsvis lov og reglement for Danmarks Nationalbank. Repræsentantskabet er Nationalbankens øverste besluttende myndighed.


Det er vigtigt, at Nationalbanken er uafhængig af det politiske system og ikke kan komme under pres fra hverken politiske magthavere eller fra enkeltpersoner. For at sikre uafhængigheden består Nationalbankens øverste besluttende myndighed af et repræsentantskab. Repræsentantskabets medlemmer består af departementschefer udpeget af erhvervsministeren, medlemmer af Folketinget og repræsentanter fra dansk erhvervsliv og organisationer.

Nationalbankens repræsentantskab udpeger bestyrelsen og to af de tre nationalbankdirektører i direktionen.

Arbejdsdelingen mellem repræsentantskab og bestyrelse

Repræsentantskabet mødes som udgangspunkt en gang i kvartalet og foretager bl.a. kvartalseftersyn, godkender årsregnskabet og fastsætter rammerne for udnævnelser og løn.

Repræsentantskabet udvælger også fem af sine 25 medlemmer til at sidde i Nationalbankens bestyrelse, der som udgangspunkt mødes ti gange om året og dermed fører endnu tættere kontrol med bankens direktion og medarbejdere.

Bestyrelsen skal holde sig underrettet om betydningsfulde aspekter af bankens drift, godkende udnævnelser af vice- og underdirektører, påse, at revisionen er tilrettelagt korrekt  og gennemgå bankens større engagementer mv.

Bestyrelsen udvælger de forslag og indstillinger, som repræsentantskabets medlemmer skal stemme om på repræsentantskabsmøderne.

Udpegning af medlemmerne

Erhvervsministeren udpeger på vegne af regeringen to ud af repræsentantskabets 25 medlemmer, og Folketinget udpeger otte. Repræsentantskabet udpeger selv de resterende 15 medlemmer, og her lægges vægt på indgående erhvervsindsigt, geografisk og erhvervsmæssig spredning, og at der er arbejdstagere repræsenteret.

Repræsentantskabets medlemmer vælges for fem år ad gangen og kan højst genvælges to gange.

Bestyrelsen har syv medlemmer. De to repræsentantskabsmedlemmer, der udnævnes af erhvervsministeren, har fast plads i bestyrelsen og er dermed ikke på valg. De øvrige fem medlemmer i bestyrelsen vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer. Ud af de fem er det praksis at vælge to folketingsmedlemmer, så både regering og opposition er repræsenteret. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for ét år ad gangen.

Nuværende medlemmer af repræsentantskabet

Fra 1. oktober 2023 består Nationalbankens repræsentantskab af følgende medlemmer:

Formand: Professor Christian Schultz

Næstformand: Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen

Valgt af Folketinget

Folketingsmedlem Alex Ahrendtsen

​Folketingsmedlem Hans Andersen

Folketingsmedlem Lisbeth Bech-Nielsen

Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen

Folketingsmedlem Samira Nawa

Folketingsmedlem Anne Paulin

Folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen

Folketingsmedlem Jesper Petersen

 

Udnævnt af erhvervsministeren

Departementschef Michael Dithmer

Departementschef Johan Legarth

Valgt af repræsentantskabet

Adm. direktør Jens Bjørn Andersen

CEO Connie Astrup-Larsen

Formand Morten Skov Christiansen

Adm. direktør Asger Enggaard

Adm. direktør Kathrine Forsberg

CEO Kristian Hundebøll

Formand Claus Jensen

Adm. direktør Marianne Lyngby Pedersen

Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip

Formand for BUPL Elisa Rimpler

Professor Philipp Schröder

Professor Christian Schultz

Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen

Adm. direktør Christian Woller

CEO Gitte Pugholm Aabo​

Christian Schultz

Formand for Nationalbankens repræsentantskab og bestyrelse 2018-

Alder

Født 17. juni 1957

Familie

Samboende med Merete Hytting. To børn (1983, 1986)

Uddannelse

Cand.polit., Københavns Universitet, 1984
Ph.d., Københavns Universitet, 1987

Beskæftigelse

Ph.d. studerende, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, 1984-87
Postdoc, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, 1987-89
Lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, 1989-95
Professor i økonomi, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, 1995–
Institutleder, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, 2010-

Udvalg, bestyrelser mv.

Medlem af Konkurrencerådet, 2001–
(formand 2012-)
Medlem af Nationalbankens repræsentantskab, 2014-
(næstformand 2015-2018, formand 2018-)
Medlem af Nationalbankens bestyrelse, 2017-
(formand 2018-)

Nuværende medlemmer af bestyrelsen

Fra 1. oktober 2023 består Nationalbankens bestyrelse af følgende medlemmer:

Formand: Professor Christian Schultz

Næstformand: Departementschef Michael Dithmer

Valgt af repræsentantskabet

CEO Kristian Hundebøll

Folketingsmedlem Anne Paulin

Folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen

Formand for BUPL Elisa Rimpler

Professor Christian Schultz

Udnævnt af erhvervsministeren

Departementschef Michael Dithmer

Departementschef Johan Legarth