Samarbejde i Danmark og udlandet

Danmarks Nationalbank er en central samfundsinstitution. Den rolle kræver, at vi involverer os, koordinerer og samarbejder med en række andre institutioner. Derfor samarbejder vi bredt med aktører og institutioner både her i landet og i udlandet. Samarbejde – både nationalt og internationalt – er vigtigt for, at vi hele tiden er opdateret på aktuelle udviklinger og tendenser i dansk og international økonomi.


Nogle af vores samarbejder er indgået for at løse helt konkrete arbejdsopgaver, mens andre er mere uformelle og baseret på faglig sparring og videndeling. Begge former for samarbejde øger vores faglige indsigt og er med til at holde os på tæerne, når det gælder dansk og international økonomi.

Nedenfor kan du se eksempler på nogle af de mange organisationer og netværk, Nationalbanken samarbejder med. Nogle af samarbejderne er uddybet andre steder på vores hjemmeside.

Eksempler på samarbejde i udlandet

Eksempler på samarbejde i Danmark