Nationalbankens strategi

Nationalbanken tilpasser løbende sine fokusområder, organisation og opgaveløsning for at kunne leve op til sit formål, i takt med at verden omkring os forandres. Nationalbanken fik en ny strategi i 2022.


I de kommende år er der udsigt til, at digitaliseringen af den finansielle sektor fortsætter, og at finansielle produkter og betalinger ydes på nye måder. Omstillingen til en bæredygtig økonomi og fordelingen af økonomiske ressourcer nationalt og globalt har betydning for vores opgaveløsning. Samtidig giver udbredelsen af nye medier og kommunikationskanaler nye muligheder, men også udfordringer.

Tre strategiske fokusområder

Nationalbanken fik en ny strategi i 2022. Strategien indeholder tre strategiske målsætninger, der skal understøtte, at banken lever op til sit formål. De tre strategiske fokusområder er:

  • Fremadskuende og reaktionsstærke
  • Relevante dagsordener og banebrydende analyser
  • Excellent faglighed og høj troværdighed.