Ansøgning til Jubilæumsfonden

Publiceret
Abstract icon Jubilæumsfondens bestyrelse lægger i sin vurdering af ansøgningerne vægt på godt håndværk, høj kvalitet i udtryk og formgivning, nyskabende og eksperimenterende projekter og at fonden med sin støtte gør en forskel i hvert enkelt projekt. Støtten går til den udøvende kunsthåndværker, designer eller arkitekt.

Jubilæumsfonden støtter både enkeltpersoner, firmaer, foreninger og institutioner. Er der flere deltagere i samme projekt, ønsker fonden en fælles ansøgning.

Fonden bevilger ikke støtte til aktiviteter, der har fundet sted, inden bestyrelsesmødet afholdes.

Ansøgningen må indeholde maksimalt 10 sider i alt og skal indeholde:

  • En beskrivelse af det ansøgte projekts mål og mening, herunder motivation og begrundelse for hvorfor Jubilæumsfonden skal støtte dette projekt, hvad er formålet/perspektivet med projektet og hvad kommer der ud af det?
  • Billed- og skitsemateriale der understøtter ansøgningen. Bemærk copyright på billeder og
    undgå mood boards
  • Miniportfolio/cv for ansøger og eventuelle andre deltagere i projektet
  • Budget og beløb der søges
  • Tidsplan
  • Oplysning om søgte og modtagne tilskud fra andre fonde.

Derudover kan ansøgningen, hvis relevant, indeholde:

  • Anbefalinger
  • Billed- og skitsemateriale fra tidligere projekter.

Selvom dit projekt umiddelbart falder inden for rammerne af, hvad Jubilæumsfonden støtter, er det ingen garanti for, at få en bevilling. Vi får mange flere ansøgninger, end vi har midler til. Der gives ikke begrundede afslag.

Bevillinger udbetales til din/jeres NemKonto.

Jubilæumsfonden modtager kun ansøgninger via vores ansøgningsportal. Du skal starte med at oprette en profil, og herefter kan du oprette din ansøgning og gemme den som kladde indtil den er klar til at blive sendt. Vil du sende en ansøgning igen på et senere tidspunkt, skal du blot logge ind på den eksisterende profil og herfra oprette en ny ansøgning.

Du skal vælge inden for hvilken kategori du søger støtte. Herefter udfylder du ansøgningsformularen og vedhæfter dine dokumenter i pdf-format. Husk at overholde maksimum på 10 sider i alt.

Send ansøgning