Ansøgning til Jubilæumsfonden

Publiceret
Abstract icon Jubilæumsfondens bestyrelse lægger i sin vurdering af ansøgningerne vægt på godt håndværk, høj kvalitet i udtryk og formgivning, nyskabende og eksperimenterende projekter og at fonden med sin støtte gør en forskel i hvert enkelt projekt. Støtten går til den udøvende kunsthåndværker, designer eller arkitekt.

Jubilæumsfonden støtter både enkeltpersoner, firmaer, foreninger og institutioner. Er der flere deltagere i samme projekt, ønsker fonden en fælles ansøgning.

Fonden bevilger ikke støtte til aktiviteter, der har fundet sted, inden bestyrelsesmødet afholdes.

Ansøgningen skal indeholde, i alt maksimalt 10 sider:

• Udfyldt ansøgningsformular, hvor du i kort form (3-4 linjer) skal skrive hvad projektet drejer sig
   om og vælger inden for hvilket område, du søger støtte
• En beskrivelse af det ansøgte projekts mål og mening (maksimalt 1 side)
• Billed- og skitsemateriale der understøtter ansøgningen. Bemærk copyright på billeder og
   undgå  mockups
• Motivation og begrundelse for at Jubilæumsfonden skal støtte dette projekt. Hvorfor skal
   Jubilæumsfonden støtte dette projekt, hvad er formålet/perspektivet med projektet og hvad 
   kommer der ud af det?
• Miniportfolio/cv for ansøger og eventuelle andre deltagere i projektet (maksimalt 2 sider)
• Budget og beløb der søges
• Tidsplan
• Oplysning om søgte og modtagne tilskud fra andre fonde.

Derudover kan ansøgningen, hvis relevant, indeholde:

• Anbefalinger
• Billed- og skitsemateriale fra tidligere projekter
• Henvisning til eventuel hjemmeside.


Selvom dit projekt umiddelbart falder inden for rammerne af, hvad Jubilæumsfonden støtter, er det ingen garanti for, at få en bevilling. Vi får mange flere ansøgninger, end vi har midler til. Der gives ikke begrundede afslag.

Bevillinger udbetales til din/jeres NemKonto.

Jubilæumsfonden er ved at skifte til et andet ansøgningssystem. Så snart det er tilgængeligt, vil der komme et link til ansøgningssystemet på denne side.
 

 

Skjul