Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond


Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond blev oprettet i 1968 for at markere Nationalbankens 150 års jubilæum.

Jubilæumsfonden giver støtte til såvel enkeltpersoner som foreninger, institutioner, selskaber og lignende. I bedømmelsen af ansøgninger lægges der vægt vægt på godt håndværk, høj kvalitet i udtryk og formgivning, nyskabende og eksperimenterende projekter og at fonden med sin støtte gør en forskel i hvert enkelt projekt. Støtten går til den udøvende kunsthåndværker, designer eller arkitekt.

Jubilæumsfonden støtter udelukkende projekter inden for arkitektur, design og kunsthåndværk.

Der ydes primært støtte til:

• Udvikling og formgivning af nye produkter inden for design, kunsthåndværk og arkitektur
• Prototyper og produktudvikling, eventuelt i samarbejde med en producent

Derudover kan følgende områder komme i betragtning:

• Udstillinger, messer mv. med design, kunsthåndværk og arkitektur i ind- og udland
• Arbejdslegater og rejselegater til kunstnerisk virke inden for arkitektur, design og kunsthåndværk
• Formidling af bøger og kataloger, film og levende billeder, der fremmer udbredelsen af dansk
  design, kunsthåndværk og arkitektur støttes udelukkende, hvis det er noget helt ekstraordinært
  og emnet ikke allerede er belyst

Fonden prioriterer sin støtte efter følgende:

• Kunsthåndværk frem for kunst
• Praksis frem for teori
• Konkrete nye værker frem for driftsstøtte
• Udøvende og skabende processer frem for dokumentation i form af bøger og lignende
• Både nye og etablerede kunsthåndværkere, designere og arkitekter
• Kunsthåndværkere, designere og arkitekter frem for institutioner, gallerier mv.
• Konkrete værker i både Danmark og udlandet
• Elementer, der gør en mærkbar forskel frem mod tilblivelse af et nyt værk

Jubilæumsfonden giver ikke støtte til studerende eller studierelaterede projekter. Derimod bevilges studierejselegater på 25.000 kr. til afgangselever fra uddannelsesinstitutioner inden for arkitektur, design og kunsthåndværk. Disse legater er klausuleret til studierejser, de uddeles af uddannelsesinstitutionerne og kan ikke søges.

Jubilæumsfonden uddeler legater på 100.000 kr., som påskønnelse af modtagerens arbejdsindsats og virke, samt et hæderslegat på 400.000 kr. Disse legater kan ikke søges.

Jubilæumsfondens adresse:

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Langelinie Allé 47
2100 København Ø.

Spørgsmål kan rettes til Jubilæumsfondens sekretær:
 
Hanne Fabricius
Direkte tlf. nr. 3363 6037
E-mail: jubfond@nationalbanken.dk

Ansøgningsfrister i 2020

  • 11. maj 2020 (møde 2. jun.)
  • 3. august 2020 (møde 25. aug.)
  • 2. november 2020 (møde 24. nov.)

​​Ansøgninger​ modtages løbende hele året og behandles på førstkommende møde. Fondens bestyrelse mødes fire gange om året for at foretage uddelinger.

Ansøg her

Jubilæumsfondens bestyrelse

Fondens bestyrelse har seks medlemmer. Nationalbankdirektør Lars Rohde er formand for bestyrelsen, og direktør Anne Hedensted Steffensen er næstformand. De øvrige  medlemmer er landskabsarkitekt Kristine Jensen, departementschef Marie Hansen, designer Ditte Hammerstrøm, keramiker Morten Løbner Espersen og arkitekt Dorte Mandrup.​