Nationalbanken på Folkemødet 2022


Den finansielle sektors rolle i den grønne omstilling - 16. juni 2022 kl. 17:00 - 17:45 (G3)

Det haster med at få bremset vores udledning af drivhusgasser. Den internationale indsats for at standse udledningen er forankret i Parisaftalen fra 2015. Samtidig har Ruslands invasion af Ukraine sat fornyet fokus på behovet for nye energiformer. Klimaforandringerne og omstillingen kommer med en pris. De vil påvirke virksomhedernes indtjening, dansk økonomi og i sidste ende os allesammen. Men hvordan? Og er den finansielle sektor klar til at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne?

Deltagere:

Tor Hjort-Falsted, Senior Advisor, WWF
Torben Möger, Adm. direktør, PensionDanmark
Connie Hedegaard, Formand, CONCITO
Signe Krogstrup, Nationalbankdirektør,  Danmarks Nationalbank