Renovering af Nationalbankens bygning


Nationalbankens bygning i Havnegade i København skal gennemgå en større og nødvendig renovering. Byggeperioden ventes at løbe over flere år, og størstedelen af bankens medarbejdere vil derfor flytte til en anden adresse i den periode.

​Bygningen i Havnegade er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og opført i årene 1965-78. Kulturarvsstyrelsen, nu Slot- og Kulturstyrelsen, besluttede i 2009 at frede bygningen på grund af dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Renoveringen vil ske under hensyn til disse værdier.

Der er tale om en omfattende renovering, som eksperter har vurderet er nødvendig, og som skal tage hensyn til, at bygningen er fredet. Der skal bl.a. udskiftes marmor- og glasfacader.

Midlertidigt domicil

Nationalbanken har indgået aftale med ATP Ejendomme om leje af domicilbygningen Pier47, der ligger på Langelinie Allé 47, 2100 København Ø. Størstedelen af Nationalbankens medarbejdere flytter til den adresse i september 2020, og det vil dermed være Nationalbankens domicil i en årrække, mens renoveringen af hovedsædet i Havnegade står på.