Transaktionsdata til betalingsstatistik mv.


​Nationalbanken indsamler sammen med Erhvervsstyrelsen historiske oplysninger om mikrotransaktions- og betalingsdata, herunder identitetsoplysninger, bl.a. CPR-nummer (datagrundlaget). Datagrundlaget kan indeholde følsomme personoplysninger.

Nationalbanken og Erhvervsstyrelsen er fælles dataansvarlige for indsamlingen af personoplysningerne. Begge parter er ansvarlige for at overholde persondataforordningens bestemmelser, herunder at gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger. Nationalbanken er ansvarlig for at iagttage de registreredes rettigheder og håndtere eventuelle sikkerhedsbrud.

Formålet med behandlingen er at undersøge muligheden for at kunne afdække mønstre i datagrundlaget for at vurdere om der i fremtiden vil kunne etableres en løsning der understøtter grundlaget for betalingsstatistik samt indsatsen mod økonomisk kriminalitet.

Behandlingen er nødvendig for at varetage vores myndighedsudøvelse og for at udføre en opgave i samfundets interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9, stk. 2, litra j, samt databeskyttelseslovens § 10)

Oplysningerne behandles i en periode på 22 uger, hvorefter alle oplysningerne slettes.

Oplysningerne anvendes udelukkende til statistiske og analytiske formål, hvor personoplysningerne er pseudonymiseret. Det betyder, at de medarbejdere, der analyserer mønstre i data, ikke kan genkende dine betalingstransaktioner. Oplysningerne videregives ikke til andre i personhenførbar form.

Vi indsamler oplysningerne fra Erhvervsstyrelsen, SØIK og en finansiel virksomhed.

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: dpo@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6534

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Havnegade 5
1093 København K