1397-1541 - Dansk møntvæsen


​1397 Genoprettelse af møntvæsenet efter forringet metalværdi
Møntvæsenet var baseret på sølv, men for at give kongerne – og dermed statsmagten – en let indtægt blev metalværdien løbende forringet og svarede dermed ikke til den pålydende værdi. Møntvæsenet blev genoprettet i 1397 af Dronning Margrete I. Møntretten blev dog fortsat udnyttet til at forringe mønternes metalværdi med det resultat, at udenlandsk mønt i stor udstrækning fortrængte den dårlige danske mønt.

 
1541 Gammel Mønt og Møntergade
I 1541 under Christian III blev møntvæsenet endnu en gang reorganiseret og stabiliseret. Mønternes værdi blev fastlagt, og udmøntningen i Danmark blev bl.a. henlagt til København i et nyindrettet møntværksted i det nu nedlagte Sankt Klara Kloster. Det lå omtrent på hjørnet af Gammel Mønt og Møntergade. Møntværkstedet lå på dette sted frem til begyndelsen af 1600-tallet. Der har været ca. 30 forskellige møntsteder i Danmark eller i områder, der har været styret fra Danmark.