1949-1967 - Liberaliseringer efter krigen


​1949 Færøerne får egne pengesedler
Færøerne var under krigen isoleret fra Danmark, men i november 1948 blev de atter en del af det danske møntområde. Ved lov af 12. april 1949 om pengesedler på Færøerne blev det bestemt, at Færøerne skulle have egne pengesedler, der skulle dækkes fuldt ud ved indbetaling af danske kroner på en særlig konto i Nationalbanken. De færøske sedler fremstilles i Nationalbankens seddeltrykkeri og sættes i omløb af Nationalbanken via to kontantdepoter hos de færøske pengeinstitutter.
Færøerne har ikke egne mønter, men deler møntserie med Danmark.​​

 
1949Færøerne_red.jpg​​

 
I 2001 fik Færøerne sin tredje og nuværende serie, der ligesom de foregående 
har samme format som de danske sedler. Akvarellerne er udformet af 
den færøske kunstner Zacharias Heinesen.  
 

 
1952 Underskrifter på pengesedler
Før 1952 lagde Nationalbankens 12 ældste fuldmægtige underskrifter til sedlernes højre side, mens Seddelfagets chef tog sig af underskriften til venstre. Ordningen med fuldmægtigenes navnetræk på sedlerne blev afskaffet i 1952, og det er nu Nationalbankens direktører, der sammen med hovedkassereren lægger underskifter til pengesedlerne.

 
1957 EF grundlægges 
I 1957 underskrev Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg og Tyskland Rom-traktaten, der førte til dannelsen af Det Europæiske Fællesskab, EF. Et vigtigt formål med oprettelsen af EF var at øge handlen mellem landene, og Rom-traktaten indeholdt derfor bestemmelser, der skulle skabe et fælles marked. Den vigtigste del var oprettelsen af en toldunion. I toldunionen fjernede landene tolden på de varer, der blev handlet mellem dem, og der blev fastsat en fælles told på varer fra andre lande. 
Toldunionen blev fuldt gennemført i 1968.

 
1967 Private kundeforhold ophører
En af Nationalbankens oprindelige funktioner var at yde kreditter til private foretagender, bl.a. i form af vekseldiskonteringer. Disse engagementer blev dog stærkt reduceret med tiden, og 1. oktober 1967 blev de sidste private kundeforhold bragt til ophør.​