IMF's analyser af dansk økonomi


Abstract icon Den Internationale Valutafond, IMF, konkluderer efter sin seneste Artikel IV-mission i Danmark, at dansk økonomi indtil videre er kommet sikkert igennem krisen. Det skyldes især de omfattende og hurtige finanspolitiske tiltag, men ikke mindst også at dansk økonomi stod stærkt inden pandemien. IMF anbefaler, at den økonomiske politik fortsat skal understøtte genopretningen, hvor der i øvrigt bør være fokus på at sikre en grøn og digital omstilling. Samtidigt ser IMF behov for tiltag til at modvirkede øgede risici på boligmarkedet.
Omtrent en gang om året kommer et team af IMF's økonomer til Danmark for at analysere dansk økonomi. Et halvt år i forvejen kommer IMF på et forberedende besøg, det såkaldte interim-besøg. Det er en del af IMF's overvågning af medlemslandenes økonomiske og finansielle udvikling. Under besøget holder IMF bl.a. møder med relevante ministerier, rådgivende organer, interesse-organisationer og den private sektor. IMF's analyse indeholder fx anbefalinger til reformer af landets økonomi og sammenfattes i en såkaldt artikel IV-rapport, der er obligatorisk ifølge IMF's vedtægter (Articles of Agreement) artikel IV, deraf navnet.

IMF har siden 1999 lavet dybdegående analyser af det finansielle system ifm. det såkaldte Financial Sector Assessment Program (FSAP). Formålet er at mindske risikoen for kriser på de internationale finansielle markeder. Danmark er på IMF's liste over lande med systemisk vigtige finansielle sektorer, og IMF foretager derfor en analyse af Danmarks finansielle sektor ca. hvert 5. år.

Valutafonden vurderer i sin seneste FSAP-rapport, at det danske finansielle systems modstandskraft er blevet styrket siden den seneste analyse fra 2014. Styrkelsen skyldes især aktivering af makroprudentielle instrumenter, bedre tilsyn med banker og forsikringsselskaber og styrkede rammer for krisehåndtering.

OVERSIGT OVER ANALYSER, AFTALER MV.