IMF's analyser af dansk økonomi


Den Internationale Valutafond, IMF, konkluderer i den seneste Artikel IV rapport for Danmark, at dansk økonomi fortsat leverer solid vækst understøttet af indenlandsk efterspørgsel. Arbejdsmarkedet er stærkt med gradvist stigende kapacitetspres. Den økonomiske politik skal rettes mod at løfte potentiel vækst og styrke den finansielle robusthed.

Danmark, Artikel IV rapport

Specialkapitler

Omtrent en gang om året kommer et team af IMF's økonomer til Danmark for at analysere dansk økonomi. Et halvt år i forvejen kommer IMF på et forberedende besøg, det såkaldte interim-besøg. Det er en del af IMF's overvågning af medlemslandenes økonomiske og finansielle udvikling. Under besøget holder IMF bl.a. møder med relevante ministerier, rådgivende organer, interesseorganisationer og den private sektor. IMF's analyse indeholder fx anbefalinger til reformer af landets økonomi og sammenfattes i en såkaldt artikel IV-rapport, der er obligatorisk ifølge IMF's vedtægter (Articles of Agreement) artikel IV, deraf navnet.

IMF har siden 1999 lavet dybdegående analyser af det finansielle system ifm. det såkaldte Financial Sector Assessment Program (FSAP). Formålet er at mindske risikoen for kriser på de internationale finansielle markeder. Danmark er på IMF's liste over lande med systemisk vigtige finansielle sektorer, og IMF foretager derfor en analyse af Danmarks finansielle sektor hvert 5. år. Et team IMF-økonomer var i november 2019 og februar-marts 2020 på besøg i Danmark i forbindelse med en FSAP-analyse. Deres arbejde planlægges offentliggjort i en ny Financial System Stability Asssessment-rapport i juni 2020.

Financial System Stability Assessment, 2014

 

IMF udarbejder løbende klyngerapporter som en del af den multilaterale overvågning for at analysere sammenhænge mellem lande med tætte økonomiske bånd. Rapporterne har til formål at fremhæve fælles erfaringer imellem landene og angive politikanbefalinger, hvor landene kan drage fordel af politisk koordinering. I januar 2015 blev en klyngerapport om boligmarkedet i Danmark, Holland, Irland og Spanien offentliggjort.

 Klyngerapport om boligmarkedet

OVERSIGT OVER ANALYSER, AFTALER MV.