IMF's analyser af dansk økonomi


Abstract icon Den Internationale Valutafond, IMF, har gennemført en dybdegående analyse af det danske finansielle system. Analysen er gennemført i forbindelse med Valutafondens Financial Sector Assessment Program, FSAP, der har til formål at mindske risikoen for finansielle kriser. Valutafonden vurderer i sin rapport, at det danske finansielle systems modstandskraft er blevet styrket siden den seneste analyse fra 2014. Styrkelsen skyldes især aktivering af makroprudentielle instrumenter, bedre tilsyn med banker og forsikringsselskaber og styrkede rammer for krisehåndtering.

IMF har siden 1999 lavet dybdegående analyser af det finansielle system ifm. det såkaldte Financial Sector Assessment Program (FSAP). Formålet er at mindske risikoen for kriser på de internationale finansielle markeder. Danmark er på IMF's liste over lande med systemisk vigtige finansielle sektorer, og IMF foretager derfor en analyse af Danmarks finansielle sektor ca. hvert 5. år.


   
Financial System Stability Assessment, 2020

 

Danmark, Artikel IV rapport

Specialkapitler

Omtrent en gang om året kommer et team af IMF's økonomer til Danmark for at analysere dansk økonomi. Et halvt år i forvejen kommer IMF på et forberedende besøg, det såkaldte interim-besøg. Det er en del af IMF's overvågning af medlemslandenes økonomiske og finansielle udvikling. Under besøget holder IMF bl.a. møder med relevante ministerier, rådgivende organer, interesseorganisationer og den private sektor. IMF's analyse indeholder fx anbefalinger til reformer af landets økonomi og sammenfattes i en såkaldt artikel IV-rapport, der er obligatorisk ifølge IMF's vedtægter (Articles of Agreement) artikel IV, deraf navnet.

 

 

IMF udarbejder løbende klyngerapporter som en del af den multilaterale overvågning for at analysere sammenhænge mellem lande med tætte økonomiske bånd. Rapporterne har til formål at fremhæve fælles erfaringer imellem landene og angive politikanbefalinger, hvor landene kan drage fordel af politisk koordinering. I januar 2015 blev en klyngerapport om boligmarkedet i Danmark, Holland, Irland og Spanien offentliggjort.

  Klyngerapport om boligmarkedet

OVERSIGT OVER ANALYSER, AFTALER MV.