IMF's analyser af dansk økonomi


Abstract icon Den Internationale Valutafond, IMF, konkluderer efter sit seneste Artikel IV-missionsbesøg i Danmark, at dansk økonomi har gennemgået en stærk genopretning efter corona-krisen. Som følge af høj usikkerhed fra krigen i Ukraine anbefaler IMF, at de danske myndigheder bør være klar til at justere den økonomiske politik, hvis risici materialiserer sig. Samtidig ser IMF behov for tiltag til at modvirke øgede risici på boligmarkedet. Finanspolitikken bør fortsat understøtte en grøn og digital omstilling.
Omtrent en gang om året kommer et team af IMF's økonomer til Danmark for at analysere dansk økonomi. Et halvt år i forvejen kommer IMF på et forberedende besøg, det såkaldte interim-besøg. Det er en del af IMF's overvågning af medlemslandenes økonomiske og finansielle udvikling. Under besøget holder IMF bl.a. møder med relevante ministerier, rådgivende organer, interesse-organisationer og den private sektor. IMF's analyse indeholder fx anbefalinger til reformer af landets økonomi og sammenfattes i en såkaldt artikel IV-rapport, der er obligatorisk ifølge IMF's vedtægter (Articles of Agreement) artikel IV, deraf navnet.

IMF har siden 1999 lavet dybdegående analyser af det finansielle system ifm. det såkaldte Financial Sector Assessment Program (FSAP). Formålet er at mindske risikoen for kriser på de internationale finansielle markeder. Danmark er på IMF's liste over lande med systemisk vigtige finansielle sektorer, og IMF foretager derfor en analyse af Danmarks finansielle sektor ca. hvert 5. år.

Valutafonden vurderer i sin seneste FSAP-rapport, at det danske finansielle systems modstandskraft er blevet styrket siden den seneste analyse fra 2014. Styrkelsen skyldes især aktivering af makroprudentielle instrumenter, bedre tilsyn med banker og forsikringsselskaber og styrkede rammer for krisehåndtering.

OVERSIGT OVER ANALYSER, AFTALER MV.