Internationalt samarbejde


Abstract icon Nationalbanken deltager i internationalt samarbejde via en række internationale fora. Her varetager Nationalbanken, ofte i samarbejde med relevante myndigheder, Nationalbankens og Danmarks interesser. Blandt de vigtigste internationale fora for Nationalbanken er Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), Den Europæiske Union (EU), Den International Valutafond (IMF) og Bank for International Settlements (BIS)
  • Den Internationale Valutafond, IMF. Danmarks relationer til IMF varetages af Nationalbanken i samarbejde med Finansministeriet. Danmark er repræsenteret i tre beslutningsorganer i IMF: repræsentantskabet, den Internationale Monetære og Finansielle Komite (IMFC) samt bestyrelsen. Nationalbanken varetager ligeledes de finansielle forhold mellem Danmark og IMF.
  • Det Europæiske System af Centralbanker, ESCB. Selv om Danmark ikke er et euro-land, deltager Nationalbanken på lige fod med andre centralbanker uden for euroområdet i væsentlige dele af det europæiske centralbanksamarbejde i ESCB. ESCB består af Den Europæiske Centralbank, ECB, og centralbankerne fra alle EU-landene.
  • Den Europæiske Union, EU. Nationalbanken bidrager også til EU's arbejde med økonomiske og finansielle forhold gennem deltagelse i EU-komiteer, der beskæftiger sig med makroøkonomiske og finansielle forhold i EU. Den vigtigste komite er EU's økonomiske og finansielle udvalg, hvor Nationalbanken deltager sammen med Finansministeriet.