Lovgrundlag


Abstract icon Nationalbanken har en lang tradition for uafhængighed af det politiske system. Den nuværende nationalbanklov er fra 1936.
Nationalbanken blev oprettet i 1818 for at bringe orden i pengevæsenet efter statsbankerotten i 1813. Først i 1936 blev Nationalbanken en selvejende institution, og det nuværende lovgrundlag for bankens virksomhed er fra samme år.
 
Nationalbankloven fastlægger blandt andet, at Nationalbankens formål er at opretholde et sikkert pengevæsen og at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning. Nationalbanken er uafhængig af Folketing og regering i udformningen af pengepolitikken.