Nationalbanken og økonomisk forskning

PH.d.-stipendier i økonomi

Nationalbanken udbyder årligt et Ph.d.-stipendium i økonomi, hvor emneområdet for afhandlingen skal relatere sig til Nationalbankens arbejdsområder, fx pengepolitik og finansiel stabilitet.

Konferencer

Nationalbanken arrangerer med mellemrum konferencer om emner, som relaterer sig til Nationalbankens arbejdsområder.

Nationaløkonomisk Forening

Nationaløkonomisk Forening har til formål at formidle og højne niveauet i debatten om økonomiske emner i Danmark. Det sker bl.a. gennem afholdelse af foredrag samt via udgivelse af Nationaløkonomisk Tidsskrift, der blev etableret i 1873 og er det førende økonomiske tidsskrift i Danmark. Nationalbanken yder sekretærbistand til Nationaløkonomisk Forening og har bidraget til etablering af en elektronisk version af Nationaløkonomisk Tidsskrift.

Professorater

Birgit Grodal prisen

European Economic Association stiftede I 2011 en pris for kvindelige økonomer, som har ydet afgørende bidrag til den økonomiske forskning i Europa. Prisen er opkaldt efter professor ved Københavns Universitet, Birgit Grodal, som desværre døde i 2004, kun 60 år gammel. Birgit Grodal havde en imponerende international forskningskarriere bag sig. Danmarks Nationalbank er sponsor for prisen, som indtil nu er tildelt følgende forskere:

  • 2022: Silvana Tenreyro, London School of Economics
  • 2020: Eliana La Ferrara, Bocconi University
  • 2018: Ekaterina Zhuravskaya, Paris School of Economics
  • 2016: Lucrezia Reichlin, London Business School
  • 2014: Rachel Griffith, University of Manchester og Institute for Fiscal Studies
  • 2012: Hélène Rey, London Business School

Se link til European Economic Association's pressemeddelelse om tildeling af Birgit Grodal-prisen 2022.