Inflation

Hvorfor er inflationen høj i øjeblikket?
Der er flere grunde til den nuværende høje inflation: En grund er, at ned-lukningen under covid-19-pandemien blev afløst af kraftig efterspørgsel efter især varer som fx møbler og fladskærme. Nedlukningerne og forstyrrelser i de globale forsyningskæder betød, at udbuddet af mange varer ikke kunne følge med den stigende efterspørgsel. Når der er større efterspørgsel end udbud, fører det helt naturligt til, at priserne på verdensmarkederne stiger. Forsyningskæder kan fx være ramt af nedlukkede havne, eller af underleverandører, der ikke kan levere nødvendige komponenter til en produktion et andet sted i verden.

En anden grund er, at flere landes regeringer og centralbanker har stimuleret økonomien. Særligt den amerikanske økonomi er blevet stimuleret kraftigt med fx direkte udbetalinger til borgerne, som skubbede til det private forbrug og dermed bidrog til de stigende priser.

Endelig har Ruslands invasion af Ukraine givet et yderligere løft i priserne på især energi, fødevarer og metaller.

Hvad gør Nationalbanken for at holde inflationen stabil og lav?
Et af Nationalbankens overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser. Nationalbanken bidrager til at sikre stabile priser ved at føre en fast kronekurs over for euroen. Det hænger sammen med, at Den Europæiske Centralbank har en målsætning om, at inflationen i euroområdet skal være tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Fastkurspolitikken sikrer, at vi importerer en lav og stabil inflation fra euroområdet på mellem-langt sigt. Se evt. kort video om Danmarks fastkurspolitik her.

Hvornår falder inflationen tilbage igen?
Et af Nationalbankens overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser. Nationalbanken bidrager til at sikre stabile priser ved at føre en fast kronekurs over for euroen. Det kaldes fastkurspolitik, og det har givet et stabilt anker for lave og stabile inflationsforventninger i Danmark. Denne prisstabilitet giver sig udslag i, at den private sektors forventninger til inflationen over de kommende år kun er steget relativt moderat. Der er med andre ord tiltro til, at centralbankerne bringer inflationen tilbage til målsætningerne inden for en overskuelig horisont.

Høj inflation forringer købekraften. Kan det problem løses ved at lade lønninger stige lige så meget som inflationen?
Der er dårlige erfaringer med pr. automatik at lade lønninger stige lige så meget som inflationen. Det så vi i 1970’erne, hvor der var en negativ pris-løn-spiral: Lønningerne steg kraftigt, men fremgangen blev spist af højere inflation. Den negative udvikling i 1970’erne medvirkede til, at centralbankerne formulerede en målsætning om at have en stabil lav inflation på mellemlangt sigt. I øjeblikket stiger priserne mere end lønningerne, men det modsatte har faktisk været tilfældet i en årrække i Danmark.

Mere information om inflation

Læs mere om inflation her.