Nationalbankens guldbeholdning

Hvor stor er Nationalbankens guldbeholdning?
Nationalbanken har ca. 67 tons guld.

Hvad er værdien af Nationalbankens guld?
Ved slutningen af 2020 var værdien på 24.5 mia. kr. Prisen på guld kan imidlertid svinge og dermed også værdien af Nationalbankens beholdning. ​​​​​​​

Hvorfor har Nationalbanken en guldbeholdning?
Nationalbanken har af historiske årsager en guldbeholdning i lighed med mange andre centralbanker. Tidligere var værdien af penge knyttet til prisen på guld, og mængden af penge, der var i omløb, var givet af centralbankens guldbeholdning. Det er grunden til, at Nationalbankloven fra 1936 specificerer, at Nationalbanken skal eje en guldbeholdning på 25 pct. af seddelomløbet, men der er siden 1939 dispenseret fra kravet om 25 pct. gulddækning. Da loven blev formuleret, forventede man at genindføre guldfoden, som man ellers havde forladt i 1931.

Hvor opbevares Nationalbankens guld?
Størstedelen af Nationalbankens guld ligger i Bank of England, hvor det har været, siden det af sikkerhedsmæssige årsager blev flyttet under den kolde krig. Nationalbanken har senest i oktober 2018 foretaget inspektion af bankens guldbeholdning i Bank of England.​

Hvad vejer en guldbarre?
En guldbarre vejer i gennemsnit 12,5 kilo.

Kan man købe guld i Nationalbanken?
​​​​​​​​​​Nej, Nationalbanken handler ikke med guld.

Flere informationer om Nationalbankens guldbeholdning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalbanken er lukket for offentligheden

Nationalbanken er lukket for offentligheden pga. coronavirus. Det betyder, at du ikke kan se, og løfte, den udstillede guldbarre i vores forhal. Du kan heller ikke købe eller afhente erindringsmønter, temamønter og nye sedler og mønter i Ekspeditionskassen.

Efter sommerferien flytter Nationalbanken midlertidigt, da vi skal i gang med en større og længerevarende restaurering og renovering af bygningen i Havnegade. Vi ved derfor ikke, hvornår det bliver muligt at åbne forhallen igen.

Du kan kontakte Nationalbankens ekspeditionskasse på mail kf@nationalbanken.dk. eller på telefon 3363 7069 i telefontiden, som er hverdage kl. 10.00 - 15.00.