Nationalbankens guldbeholdning

Hvor stor er Nationalbankens guldbeholdning?
Nationalbanken har omkring 66,5 tons guld.

Hvad er værdien af Nationalbankens guld?
Ved slutningen af 2021 var værdien på 25,6 mia. kr. Prisen på guld kan imidlertid svinge og dermed også værdien af Nationalbankens beholdning. ​​​​​​​

Hvorfor har Nationalbanken en guldbeholdning?
Nationalbanken har af historiske årsager en guldbeholdning i lighed med mange andre centralbanker. Tidligere kunne pengesedler omveksles til guldmønter eller guldbarrer i Nationalbanken. Det er grunden til, at Nationalbankloven fra 1936 specificerer, at Nationalbanken skal eje en guldbeholdning på 25 pct. af seddelomløbet, men der er siden 1939 dispenseret fra kravet om 25 pct. gulddækning. Da loven blev formuleret, forventede man at genindføre guldfoden, som man ellers havde forladt i 1931.

Læs mere i disse udgivelser:

Analyse - Nationalbankens guld - Et historisk overblik

Hvor opbevares Nationalbankens guld?
Størstedelen af Nationalbankens guld ligger i Bank of England, hvor Nationalbanken har haft guld, siden det af sikkerhedsmæssige årsager blev flyttet under den kolde krig. Nationalbanken har senest i oktober 2018 foretaget inspektion af bankens guldbeholdning i Bank of England.​

Læs mere i denne Guldbarreliste.

Hvad vejer en guldbarre?
En guldbarre vejer i gennemsnit 12,5 kilo.

Kan man købe guld i Nationalbanken?
​​​​​​​​​​Nej, Nationalbanken handler ikke med guld.

Flere informationer om Nationalbankens guldbeholdning.