Nationalbankens historie


Hvornår og hvordan blev Nationalbanken etableret?

Nationalbanken blev oprettet som en privat bank i 1818 for at skabe orden i pengevæsenet. Baggrunden var, at de enorme underskud på statsbudgettet under Napoleonskrigen blev finansieret ved at lade seddelpressen køre. Det førte til meget høj inflation og behov for en gennemgribende pengereform.

Kongen underskrev Nationalbankens ”grundlov” (oktroj) den 4. juli 1818. Den gav Nationalbanken tilladelse til at drive centralbankvirksomhed og eneret på at udstede pengesedler. Det private ejerskab skulle cementere bankens uafhængighed af staten og styrke tilliden til, at staten ikke igen benyttede sig af seddelpressen til at finansiere sine udgifter.

Aktionærkredsen bestod især af landets ejendomsbesiddere og de fik ikke direkte indflydelse på Nationalbankens ledelse – de havde stort set kun ret til aktieudbytte. Det skulle sikre, at Nationalbanken ikke alene var uafhængig af staten, men også af snævre private aktionærinteresser.

Med lov af 7. april 1936 blev Nationalbanken omdannet til en selvejende institution.

 

Flere informationer om Nationalbankens historie