Omveksling af gamle sedler og mønter

Kan alle gamle danske sedler og mønter omveksles?
Nej, kun pengesedler udstedt efter pengeombytningen i 1945 kan omveksles til nye sedler - læs mere om ombytningsserien. Alle mønter, udstedt efter 1875 i værdien 50-øre og højere, omveksles til nye mønter.

Hvor er det muligt at omveksle gamle danske sedler og mønter?
Pengesedler og mønter skal som udgangspunkt omveksles i eget pengeinstitut.

Er det muligt at omveksle gamle danske sedler og mønter i Nationalbanken?
Ja, hvis omveksling af gamle sedler og mønter ikke er muligt i eget pengeinstitut, kan de sendes til Nationalbanken på adressen nedenfor. Forsendelse sker på eget ansvar, og det er vigtig at oplyse eget navn, e-mail, telefon nummer, pengeinstituttets navn, registrerings- og kontonummer. Ved overførsel til udlandet skal der også oplyses IBAN nummer og SWIFT kode.

Danmarks Nationalbank
Kontantforsyning
Havnegade 5
1093 København K​

Virksomheder såvel som private, der ønsker det optalte beløb ved ombytning overført til en konto, opkræves gebyr for overførslen. For overførsel til en konto i et dansk pengeinstitut opkræves 50 kr. For overførsel til en konto i et udenlandsk pengeinstitut opkræves 125 kr. Se også "Regler for ombytning af sedler og mønter".

Veksler Nationalbanken udenlandsk valuta?
Nej, Nationalbanken veksler kun danske sedler og mønter.

Indløsning af præmieobligationer
Fristen for indløsning af de grå præmieobligationer fra 1965 er 22. september 2020. Øvrige præmieobligationer er forældede og kan ikke indløses.

Indløsning kan ske i eget pengeinstitut eller i Nationalbanken til pålydende værdi. 

Flere informationer om sedler og mønter.

Nationalbanken er lukket for offentligheden

Nationalbanken er lukket for offentligheden pga. coronavirus. Det betyder, at du ikke kan se, og løfte, den udstillede guldbarre i vores forhal. Du kan heller ikke købe eller afhente erindringsmønter, temamønter og nye sedler og mønter i Ekspeditionskassen.

Efter sommerferien flytter Nationalbanken midlertidigt, da vi skal i gang med en større og længerevarende restaurering og renovering af bygningen i Havnegade. Vi ved derfor ikke, hvornår det bliver muligt at åbne forhallen igen.

Du kan kontakte Nationalbankens ekspeditionskasse på mail kf@nationalbanken.dk. eller på telefon 3363 7069 i telefontiden, som er hverdage kl. 10.00 - 15.00.