Restaurering og renovering af Havnegade 5

Hvorfor skal bygningen restaureres og renoveres?
Nationalbankens bygning i Havnegade skal gennemgå en større og nødvendig restaurering og renovering, som eksperter har vurderet er nødvendig. Undersøgelser har vist, at flere materialer og installationer har udstået deres levetid, og andre dele trænger til en udskiftning. Der skal bl.a. udskiftes marmor- og glasfacader, og brandsikkerheden og indeklimaet skal forbedres.

Arbejdet er det hidtil største byggeprojekt i Nationalbanken siden bygningens tilblivelse.

Hvad skal der ske?
For udefrakommende vil det mest iøjefaldende være udskiftningen af marmor- og glas på bygningens facade. Men listen over opgaver, der skal udføres er lang.

Indeklimaet i bygningen skal optimeres og installationer skal udskiftes, så det bliver mere energivenligt. Så skal der laves PCB-sanering, nyt it, indretningen skal gøres mere tidssvarende og brandsikkerheden skal opgraderes i form af bl.a. sikre tidssvarende flugtveje, sprinkling og røgudluftningsanlæg.

Bygningen skal også sikres mod havvandsstigning og skybrud pga. Nationalbankens tætte placering ved vandet.

Al istandsættelse, restaurering og ombygning sker i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, Center for kulturarv, da bygningen er fredet.

Hvorfor er bygningen fredet?
Kulturarvsstyrelsen besluttede i 2009 at frede Nationalbankens bygning efter indstilling fra Det Særlige Bygningssyn. Danmarks Nationalbank var på fredningstidspunktet den yngste fredede bygning i Danmark.

Bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier ligger til grund for fredningen, blandt andet bygningens arkitektoniske fremtoning i bybilledet, dens planløsning og materialer, haveanlæg og de meget gennemarbejdede og gennemførte detaljer.

Hvor lang tid tager projektet?
Det er svært at sige præcist, hvor længe det vil tage at restaurere og renovere bygningen, fordi der fortsat er nogle usikkerheder, som en totalrådgiver skal hjælpe os med at klarlægge og belyse.

Men vores foreløbige estimat er, at projektet kommer til at strække sig over 7 år med indflytning i 2028. Det dækker både udbudsperioder, rådgivning og selve udførelsen af byggearbejdet.

Det er dog først, når totalrådgiver har været inde og undersøge projektet nærmere, at vi kan fremlægge en endelig tidsplan for projektet.

Hvad kommer projektet til at koste?
Vi har endnu ikke et endeligt budget, fordi det kræver, at en totalrådgiver klarlægger og beskriver, hvordan opgaverne på særligt de indvendige arbejder skal udføres.  Rådgiveren kommer på projektet sommeren 2021.

Et foreløbigt skøn på anlægsestimat lyder på 1,9 mia. kr. ex. moms. Der er dog estimeret med en stor portion usikkerhed, fordi der fx fortsat er nogle opgaver, vi ikke kender omfanget af i detaljer.

Det endelige budget fremlægges først senere.

Hvornår begynder selve renoveringen og restaureringen?

Hvor skal Nationalbanken være, mens byggearbejdet står på?
Nationalbankens medarbejdere flyttede i september 2020 til Langelinie Allé 47, 2100 København Ø, hvor man har lejet en bygning af ATP Ejendomme. Det vil være Nationalbankens midlertidige domicil, mens arbejdet i Havnegade står på.

Hvem betaler for det?
Nationalbanken afholder selv udgifter til restaurering og renovering af bygningen i Havnegade og leje af midlertidigt domicil.

Hvordan kan jeg få nyt om projektet?
Følg med her på Nationalbankens hjemmeside eller skriv til ror@nationalbanken.dk, hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret her.