Restaurering og renovering af Havnegade 5

Hvorfor skal bygningen restaureres og renoveres?
Nationalbankens bygning i Havnegade skal gennemgå en større og nødvendig restaurering og renovering, som eksperter har vurderet er nødvendig. Undersøgelser har vist, at flere materialer og installationer har udstået deres levetid, og andre dele trænger til en udskiftning. Der skal bl.a. udskiftes marmor- og glasfacader, og brandsikkerheden og indeklimaet skal forbedres.

Arbejdet er det hidtil største byggeprojekt i Nationalbanken siden bygningens tilblivelse.

Hvad skal der ske?
For udefrakommende vil det mest iøjefaldende være udskiftningen af marmor- og glas på bygningens facade. Men listen over opgaver, der skal udføres er lang.

Indeklimaet i bygningen skal optimeres og installationer skal udskiftes, så det bliver mere energivenligt. Så skal der laves PCB-sanering, nyt it, indretningen skal gøres mere tidssvarende og brandsikkerheden skal opgraderes i form af bl.a. sikre tidssvarende flugtveje, sprinkling og røgudluftningsanlæg.

Bygningen skal også sikres mod havvandsstigning og skybrud pga. Nationalbankens tætte placering ved vandet.

Al istandsættelse, restaurering og ombygning sker i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, Center for kulturarv, da bygningen er fredet.

Hvorfor er bygningen fredet?
Kulturarvsstyrelsen besluttede i 2009 at frede Nationalbankens bygning efter indstilling fra Det Særlige Bygningssyn. Danmarks Nationalbank var på fredningstidspunktet den yngste fredede bygning i Danmark.

Bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier ligger til grund for fredningen, blandt andet bygningens arkitektoniske fremtoning i bybilledet, dens planløsning og materialer, haveanlæg og de meget gennemarbejdede og gennemførte detaljer.

Hvor lang tid tager projektet?
Arbejder med at renovere og restaurere Havnegade 5 varer en årrække. Når vi kommer lidt længere i processen og har et fuldt overblik over, hvad der skal ske i bygningen, vil vi fremlægge en tidsplan, som vil være et væsentligt styringsinstrument for opgaven.

Hvad kommer projektet til at koste?
Vi er i øjeblikket ved at afdække alle opgaver, og først når vi har estimeret dem og kvalitetssikret budgettet, kender vi den samlede udgift for restaureringen og renoveringen.

Hvornår begynder selve renoveringen og restaureringen?
Vi er i gang med at afdække alle indsatser, der skal ske i bygningen. Dernæst skal rådgivningsopgaverne i udbud, der skal projekteres, projektet skal i udbud, og endelig skal bygningsarbejderne gennemføres. Der går derfor noget tid, før restaureringen og renoveringen går i gang. 

Vil der være åbent for besøgende?
Som udgangspunkt vil der ikke være adgang for offentligheden under ombygningen.

Du kan altid følge med på Nationalbankens hjemmeside.

Hvor skal Nationalbanken være, mens byggearbejdet står på?
Nationalbankens medarbejdere flytter i september 2020 til Langelinie Allé 47, 2100 København Ø, hvor man har lejet en bygning af ATP Ejendomme. Det vil være Nationalbankens midlertidige domicil, mens arbejdet i Havnegade står på.