Bank og Marked


Abstract icon Bank og Marked varetager opgaver inden for front office, bank samt risikostyring og strategi. Derudover forvaltes statens låntagning og gæld.

Betalinger og Back Office

 • håndterer en række kundeforhold og kundeaktiviteter med banker, staten, centralbanker mv.
 • har ansvaret for at sikre en stabil betalingsafvikling over dagen og overvåge, at det pengepolitiske døgn forløber tilfredsstillende
 • håndterer en bred vifte af opgaver indenfor settlement, betalinger og likviditetsstyring
 • varetager kontrol og afstemning af bankens investeringer af valuta- og værdipapirbeholdningen samt kontrol af emission og indfrielse af statspapirer.


Pengepolitiske Operationer og Statsgæld

 • følger udviklingen på det danske og globale valutamarked, samt udfører den af direktionen udstukne valutakurspolitik gennem intervention i valutamarkedet

 • overvåger det danske pengemarked, samt udfører den af direktionen udstukne penge- og likviditetspolitik gennem intervention på pengemarkedet

 • Foretager salg og opkøb af indenlandske statspapirer, optagelse af udenlandske statslån, indgåelse af renteswaps og forestår den operationelle del af forvaltningen af en række porteføljer

 • Styring af risiko for statsgældsporteføljen

 • Statslige enheders låntagning

 • Udarbejder publikationen Statens låntagning og gæld samt meddelelser om statsgæld.

Portefølje- og Centralbanksystemer (POC)

 • varetager systemforvaltning af afdelingens kerneforretningssystemer, Perago, Swift Alliance Access og Calypso

 • forvalter afdelingens ansvar som systemejer

 • håndterer afdelingens interne og eksterne samarbejdspartnere vedrørende drift, vedligehold og udvikling af systemerne.


Valutareserveforvaltning og Sikkerhedsstillelse

 • fastlægger og overvåger investeringsrammerne for Nationalbankens porteføljer. Porteføljerne dækker over valutareserven, kronebeholdningen og guldbeholdningen

 • udarbejder rammer og lines til styring af kredit-, markeds- og likviditetsrisiko på porteføljerne

 • investerer valutareserven med henblik på at opnå det størst mulige risikojusterede afkast under hensyntagen til rammer vedrørende bl.a. likviditet, rente- og kreditrisiko

 • Udarbejder politik og rammer for sikkerhedsstillelse.

 

 

Kontakt os
settlements@nationalbanken.dk (Back Office)
kronosgroup@nationalbanken.dk (Kronos Group)

Telefon: 3363 6701 (Lars Mayland Nielsen)

Betalinger og Back Office

Telefon: 3363 6903 (Faisel Sethi)

Pengepolitiske Operationer og Statsgæld

Telefon: 3363 6661 (Martin Wagner Toftdahl)

Portefølje- og Centralbanksystemer (POC)

Telefon: 3363 6902 (Jesper Mærsk)

Valutareserveforvaltning og Sikkerhedsstillelse

Telefon: 3363 6131 (Thorsten Meyer Larsen)