Bestyrelse


Bestyrelsen har syv medlemmer. De to repræsentantskabsmedlemmer, der udnævnes af erhvervs- ministeren, har fast plads. De øvrige fem medlemmer vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer – heraf er der praksis for at vælge to folketingsmedlemmer, så både regering og opposition er repræsenteret. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen.
 
Bestyrelsen skal holde sig underrettet om betydningsfulde sider af bankens virksomhed, påse at revisionen er tilrettelagt betryggende, gennemgå bankens større engagementer, foretage kvartalseftersyn og foretage/godkende indstillinger til repræsentantskabet. Bestyrelsen holder som udgangspunkt møde ti gange om året.
 
Fra 1. april 2023 består bestyrelsen af følgende medlemmer:
 
Formand: Professor Christian Schultz
Næstformand: Departementschef Michael Dithmer

Valgt af repræsentantskabet

Adm. direktør Per Bank
Formand for DSR Grete Christensen
Folketingsmedlem Morten Dahlin
Folketingsmedlem Anne Paulin
Professor Christian Schultz

Udnævnt af erhvervsministeren
Departementschef Michael Dithmer 
Departementschef Johan Legarth
 

Formand for bestyrelsen