Finansiel Statistik


Abstract icon Finansiel Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistik. Afdelingen analyserer de indsamlede data og leverer input til fx vurderingen af den finansielle stabilitet i Danmark. Finansiel Statistik deltager også i internationalt samarbejde om udviklingen af statistik.

Administration

 • bistår indberettere af statistik med adgang til systemer og tekniske problemer.

Data Engineering 

 • analyserer og understøtter behov i relation til dataanalyse på tværs af banken
 • faciliterer teknisk og faglig vidensdeling og kompetenceopbygning til analytisk arbejde i
  banken
 • analyserer tekniske muligheder for at forbedre intern og ekstern formidling af data.

Penge-, bank- og nationalregnskabsstatistik

 • ansvarlig for at indsamle data fra penge- og realkreditinstitutter samt investeringsforeninger
 • analyserer udviklingen i danske penge- og realkreditinstitutters balancer, herunder udlån til danske virksomheder og husholdninger
 • analyserer investering og opsparing i Danmark fordelt på sektorer
 • analyserer renteudviklingen i Danmark for forskellige låntyper.

Værdipapir- og betalingsbalancestatistik

 • ansvarlig for at indsamle værdipapiroplysninger fra forskellige kilder
 • ansvarlig for at indsamle data fra forsikrings- og pensionsselskaber, investeringsforeninger  samt ikke-finansielle virksomheder
 • analyserer udviklingen i udstedelse og ejerfordeling af danske værdipapirer med særligt
  fokus på stats- og realkreditobligationer
 • analyserer direkte investeringer ind og ud af Danmark
 • analyserer betalingsbalancens finansielle poster
 • analyserer Danmarks aktiver og passiver samt formueindkomst over for udlandet 
 • analyserer forsikrings- og pensionssektorens investeringer og hensættelser
 • analyserer investeringsforeningers forvaltede formuer og egne investeringer.


 

Kontakt os
stat@nationalbanken.dk
Telefon: 3363 6814

Data Engineering
Telefon: 3363 6801 (Bent Christiansen)

Penge-, bank- og nationalregnskabsstatistik
Penge- og bankstatistik
Finansielle konti
Telefon: 3363 6802 (Tue M. Mathiasen)

Værdipapir- og betalingsbalancestatistik
Betalingsbalancestatistik
Forsikrings- og pensionsstatistik
Investeringsforeningsstatistik
Værdipapirstatistik

Telefon: 3363 6803 (Søren Bjerregaard)