Finansiel Stabilitet


Abstract icon Finansiel Stabilitet laver analyser af udviklingen i den finansielle sektor og af finansiel stabilitet i Danmark, er sekretariat for Det systemiske Risikoråd, og overvåger den finansielle infrastruktur i Danmark.

Betalingsformidling
• Overvåger de systemiske vigtige betalings- og værdipapirafviklingssystemer i Danmark
• Sekretariat for det danske Betalingsråd
• Analyse og politik på detailbetalingsområdet
• Analyser af effektivitet og finansielle risici i betalingsinfrastrukturen
• Koordinerer den danske tilslutning til det kommende fælles europæiske
   værdipapirafviklingssystem, Target2Securities
• Nationale og internationale møder om betalingsformidling herunder Sekretariat for Finansielt   Sektorforum for Operationel Robusthed (FSOR) og TIBER Cyber Team for TIBER-DK

Finansielle Institutioner

•Redaktion af publikationen Finansiel stabilitet
•Analyser af bank, realkredit, forsikring og pension
•Regulering og lovforberedende arbejde indenfor det finansielle område
•Finansielle forhold for institutternes kunder, herunder husholdninger og virksomheder
•Det indre marked for finansielle tjenesteydelser og Bankunion
•Deltagelse i krisehåndtering af kreditinstitutter
•Nationale og internationale møder relateret til finansiel stabilitet, regulering og tilsyn

Systemisk Risiko – Analyse og Politik
• Udvikling og anvendelse af modeller til analyse af systemiske risici i det finansielle system
• Udviklingstendenser på de finansielle markeder og betydningen for finansiel stabilitet
• Overvågning og identificering af systemiske finansielle risici
• Sekretariat for Det Systemiske Risikoråd
• Udvikling af makroprudentiel politik, der skal modvirke systemiske finansielle risici
• Nationale og internationale møder om systemisk risiko og makroprudentielle emner 

 


 

 

Kontakt os
fs@nationalbanken.dk
Telefon 3363 6107
 
Betalingsformidling
Telefon: 3363 6114 ​(Nathalie Pauline Tuxen)

Finansielle Institutioner

Telefon: 3363 6107 (Peter Ejler Storgaard )

Systemisk Risiko - Analyse og Politik
Telefon: 3363 6115 (Thomas Sangill)