Finansiel Stabilitet


Abstract icon Finansiel Stabilitet analyserer og overvåger udviklingen i den finansielle sektor med fokus på finansiel stabilitet i Danmark, overvåger den finansielle infrastruktur i Danmark og er sekretariat for Det Systemiske Risikoråd, Betalingsrådet og Finansiel Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR.

Analyse og Modeller

 • Analyser af bank, realkredit, forsikring og pension
 • Finansielle forhold for institutternes kunder, herunder husholdninger og virksomheder
 • Udvikling og anvendelse af modeller til analyse af risici i det finansielle system
 • Identificering og overvågning af systemiske finansielle risici
 • Nationalt og internationalt samarbejde relateret til analyse af finansiel stabilitet
 • Anvendelse af og vidensdeling om data science på tværs af banken.


Infrastruktur og Cyber

 • Overvåger de systemiske vigtige betalingssystemer og betalingsløsninger
 • Bidrager til udvikling af betalingsinfrastrukturen
 • Leder TIBER-DK programmet
 • Leder samarbejdet i den finansielle sektor om cyber i regi af FSOR
 • Nationalt og internationalt samarbejde om infrastruktur, overvågning og cyber.


Innovation og Sekretariat

 • Sekretariat for Betalingsrådet
 • Sekretariat for Det Systemiske Risikoråd
 • Redaktion af publikationen Finansiel stabilitet
 • Analyse og udvikling inden for klimarisici i den finansielle sektor
 • Analyse og udvikling inden for digitalisering i den finansielle sektor og digitale centralbankpenge.


Politik og Regulering 

 • Analyse og politik på detailbetalingsområdet
 • Regulering og lovforberedende arbejde inden for det finansielle område
 • Det indre marked for finansielle tjenesteydelser og bankunion
 • Deltagelse i krisehåndtering af kreditinstitutter
 • Nationalt og internationalt samarbejde relateret til politik og regulering vedrørende finansiel stabilitet. 

 

Kontakt os
fs@nationalbanken.dk
Telefon 3363 6101
 

Analyse og Modeller

Telefon: 3363 6284  ​(Thais Lærkholm Jensen)

Infrastruktur og Cyber

Telefon: 3363 6114 (Nathalie Pauline Tuxen)

Innovation og Sekretariat
Telefon: 3363 6170 (Mette Kanstrup Petry)

Politik og Regulering

Telefon: 3363 6021 (Morten Hedegaard Rasmussen)