Forskning


Forskning
  • Udvikler økonomiske modeller og værktøjer til at analysere økonomien og understøtte Danmarks Nationalbanks politikbeslutninger
  • Tilvejebringer konceptmæssige rammer til at afdække udfordringer i beslutningsprocesserne
  • Deltager i internationale forskningsprojekter i centralbankmæssige og akademiske fora
  • Organiserer forskningskonferencer relateret til økonomiske og politiske emner
  • Tilbyder et forskningsmiljø for Danmarks Nationalbanks ph.d.-stipendiater og gæsteforskere.


 

Kontakt os

Forskning
Telefon: 3363 6121 (Konstitueret Renato Faccini)