Hugo Frey Jensen

Foto af nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen

Hugo Frey Jensen

Nationalbankdirektør 2011-

Alder
Født 11. januar 1958

Familie
Gift med Helle Frey Jensen 30. juni 1984

Uddannelse
Cand. oecon., Århus Universitet, 1984

Tidligere beskæftigelse i Nationalbanken

 • Assistent, fuldmægtig og prokurist i diverse afdelinger 1984-1993
 • Kontorchef i Pengepolitisk Kontor og Økonomisk Afdeling 1994-2000
 • Chef for Kapitalmarkedsafdelingen, vicedirektør i 2010. Arbejdsområde: Statsgæld, styring af valutareserve og Nationalbankens øvrige porteføljer, samt finansiel stabilitet og finansiel regulering 2001-2007 og 2010-2011
 • Chef for Økonomisk Afdeling. Arbejdsområde: Vurdering af dansk og international økonomi. Penge- og valutakurspolitik. Valutafonden. Redaktør af Nationalbankens kvartalsoversigt 2008-2009

Udvalg, bestyrelser mv.
 • Den Europæiske Centralbanks og dens forgængeres pengepolitiske ekspert-grupper, 1993-2001 og 2008-2010
 • Den Økonomisk-Politiske Komité, EU, 1997-2000
 • Den Europæiske Centralbanks Tilsynskomite 2001-2007
 • EU's Rådgivende Bankudvalg 2001-2003
 • Medlem af Fondsrådet 2003-2007 og 2010-2011
 • Medlem af Nationaløkonomisk Forenings bestyrelse 2005-2010
 • Medlem af Det Rådgivende Tekniske Udvalg for ESRB 2011
 • Formand for Nationalbankens Pensionskasses bestyrelse 2011-
 • Observatør i Bankernes EDB Central, BEC's bestyrelse 2011-2017
 • Formand for Betalingsrådet 2012-2015
 • Næstformand i Bankernes Kontantservice, BKS´s bestyrelse 2013-2016
 • Medlem af Nets Holdings bestyrelse 2013-2014​
 • Næstformand i Danmarks Skibskredits bestyrelse 2014-2015
 • Næstformand i VP Securities' bestyrelse 2014-2017

Undervisning
 • Undervisningsassistent i nationaløkonomi, Økonomisk Institut, Århus Universitet, 1980-1984
 • Undervisningsassistent i virksomhedsøkonomi og regnskab, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, 1984-1988
 • Undervisningsassistent i finansiering, Institut for Finansiering, Handelshøjskolen i København, 1989-1992