Intern Revision


• foretager i samarbejde med Danmarks Nationalbanks udnævnte eksterne revisorer revision af
   Danmarks Nationalbanks årsregnskab, administrative og regnskabsmæssige praksis,
   forretningsgange, interne kontrolapparat samt IT anvendelse, herunder revision af Danmarks
   Nationalbanks Pensionskasse under afvikling og diverse fonde
• foretager i samarbejde med Rigsrevisionen revision af Danmarks Nationalbanks forvaltning af 
   Statsgælden, Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden og Forebyggelsesfonden
• deltager som medlem af den europæiske revisionskomite for interne revisorer (IAC) i revisioner
   inden for det Europæiske System af Centralbanker (ESCB).


Kontakt os
Intern revision
Telefon: 3363 6521 (Helle Munk Miltoft)